Szkolenie - Przeciwdziałanie absencji w miejscu pracy

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Zarządzanie zespołem » rekrutacja
Zarządzanie zespołem » Zarządzanie zespołem
Czas trwania:
Wartość: 725.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Przekrojowe szkolenie, którego celem jest umożliwienie skutecznego ograniczania zjawiska absencji – zarówno w zespołach pracowniczych oraz w całych firmach/ instytucjach. W trakcie zajęć omawiane są metody, sposoby walki ze zmniejszoną efektywnością procesu pracy wynikającą pośrednio lub bezpośrednio z nieobecności pracowników. Przedstawione są również konkretne rozwiązania – procedury, zapisy, rozwiązania premiowe, które umożliwiają zmniejszenie skali tego zjawiska oraz jego negatywnych skutków. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz dla pracowników działów HR.

Program szkolenia:

Wprowadzenie – pojęcie absencji

Prawne pojęcie absencji.
Rozumienie absencji przez pracodawcę/ menedżerów.
Rozumienie absencji przez pracowników.
Co wynika z tych różnic.
Rodzaje absencji.
Wiek oraz staż a absencja pracowników.
Stereotypy związane z absencją.
Prezentyzm w miejscu pracy – omówienie zjawiska.
Skutki negatywne i pozytywne prezentyzmu.
Przyczyny absencji oraz analiza zjawiska

Przyczyny niezależne od pracodawcy.
Przyczyny zależne od pracodawcy.
Wskaźniki absencji (metody pomiaru) i ich znaczenie w przeciwdziałaniu temu zjawisku.
Śledzenie danych w czasie rzeczywistym i działanie na ich podstawie.
Czy można “zarządzać” absencją?

Dobre praktyki.
Przedstawianie racjonalnych oczekiwań dotyczących obecności w pracy – jak to zrobić.
Szczegółowe rozwiązania – zestawienie i omówienie.
Ocena ich skuteczności.
Rola i zadania kadry kierowniczej.
Ćwiczenie – kwestionariusz dla kierowników – możliwości zarządzania absencją w zespole.
Rola i zadania HR.
Zespół zadaniowy ds. obecności.
Kultura efektywności i odpowiedzialności.
Pomoc pracownikom powracającym na stanowiska pracy (dłuższe nieobecności) – zasady.
Absencja, a optymalizacja zatrudnienia w firmie.
Twarde narzędzia

Dopuszczalne zapisy w regulacjach wewnętrznych.
System nadzoru i kontroli.
Walka z anomią pracowniczą.
System oceny/ rozliczania pracowników.
Zespołowość i zadaniowość jako elementy normatywne.
Zastępowalność uświadomiona.
System podwyżek/premiowania/ nagród.
Właściwe sformułowanie kryteriów “absencyjnych”.
Absencje jako warunek brzegowy w systemie premiowania.
Przykład systemu premiowania oddziaływującego na poziom absencji.
Ochrona osobista, profilaktyka i bezpieczeństwo.
Czy można stosować wyjątki od reguły.
Podsumowanie szkolenia i rekomendacje dla uczestników

Informacje organizacyjne:
Dostępny termin 06-11-2020

Rozkład godzinowy: 09.00 – 14.00

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań