Szkolenie - PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2017-2018 R.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo pracy
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: Cena od 676.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Uczestnik podczas szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia:

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o prace od 01.01.2017 r. oraz od 01.01.2018 a wpływ na świadczenia pracownicze oraz potrącenia komornicze

Badania wstępne i szkolenia BHP – po zmianach przepisów,

Nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?

Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. – „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze, umowa w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”

Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach,

co może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę,
uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę, sąd,
Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.

Świadectwo pracy kolejny nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.06.2017 oraz od 01.01.2018

nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
Nowy wzór świadectwa pracy od 01.01.2018

Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy

Urlopy wypoczynkowe ; porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę.

Nowe progi podatkowe 2017 i 2018

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej 2017 zmiany w 2018

Nowy okres przechowywania dokumentacji
Forma elektroniczna przechowywania dokumentacji
Papierowa forma przechowywania dokumentacji

Nowe zasady tworzenia ZFŚS 2017

Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017

Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017

39 kp. A zakres ochrony
Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017
Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia

Nowe możliwości kontrolne PIP – kontrola w zakresie ;

zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę,
minimalna stawka wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

Umowy zlecenie od 01.01.2017 oraz nowa stawka godzinowa od 01.01.2018 r.

Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?
Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?
określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ograniczenia w zatrudnieniu do tego samego rodzaju pracy
Maksymalne limity zatrudnienia
Niedyskryminacyjne wynagrodzenie
Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent
Przedłużenie umowy do dnia porodu i zasiłek macierzyński
Kontakt z przedstawicielem agencji
Szersza ochrona pracowników tymczasowych
Nowe obowiązki pracodawców względem PIP

Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia działalności- art. 209 §1 i 2 k.p.
Obowiązek wykonywania nakazów – art. 207 §2 pkt. 6 k.p.
Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy art. 234 §2 k.p.
Obowiązek zawiadomienie o podejrzeniu choroby zawodowej- art. 235 k.p
Obowiązek zatwierdzania przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac, w przypadku zatrudniania młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – art. 2001 §3 k.p.
Obowiązek wynikający z art. 24111 §1 pkt 2 k.p.- dotyczący układu zbiorowego pracy.

Panel dyskusyjny

Metodologia:

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. Szkolenie również skierowane jest do osób zarządzających zakładem pracy, ich właścicieli, dyrektorów, kierowników.

  • Wrocław (woj. ), 15.3.2018 - 15.3.2018