Szkolenie - PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2019 R.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo pracy
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: Cena od 725.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Uczestnik podczas szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019r.:

okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
zasady wydawania akt papierowych pracownikom,
zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom,
główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych,
akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych.
nowy obowiązek: przechowywanie dokumentacji związanej z czasem pracy
Prowadzenie dokumentacji – forma papierowa – elektroniczna:

tryb wdrożenia zmiany formy prowadzenia dokumentacji
podpis elektroniczny – ważność
obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
obowiązek zniszczenia dotychczasowej formy,
NOWY raport imienny do ZUS.
Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.05.2018 r.:

dopuszczalne formy monitoringu,
monitoring służbowej poczty elektronicznej,
zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu,
zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.
Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych:

nowe zasady stosowania telepracy,
indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę,
możliwość stosowania przerywanego czasu pracy.
Zmiany w płacach planowane na 2019 r.:

zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych,
planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych.
Ustawa o ochronie danych osobowych i RODO

rodzaje monitoringu jakie może stosować pracodawca?
sposób informowania pracowników o monitoringu?
jakich danych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji
Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych
Panel dyskusyjny

Metodologia:

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. Szkolenie również skierowane jest do osób zarządzających zakładem pracy, ich właścicieli, dyrektorów, kierowników.

  • Kraków (woj. ), 27.8.2019 - 27.8.2019
  • Katowice (woj. ), 15.10.2019 - 15.10.2019
  • Wrocław (woj. ), 19.11.2019 - 19.11.2019
  • Warszawa (woj. ), 17.12.2019 - 17.12.2019
  • Rzeszów (woj. ), 15.11.2019 - 15.11.2019