Szkolenie - PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI. Stan obecny i projektowany na 2019 r. 2-dniowe szkolenie praktyczne.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Prawo i zamówienia publiczne » prawo budowlane
Czas trwania: szkolenie trwa 2 dni (16h)
Wartość: 1537.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wdrożenie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie szkolenia.
Szkolenie prowadzone w formie seminarium, obejmuje omawianie kazusów oraz przedstawienie wzorów pism urzędowych z uwzględnieniem stanu obecnego i projektowanego na 2019r.

Korzyści dla uczestników:

Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie instytucji użytkowania wieczystego oraz istniejących i wprowadzanych w 2019r. regulacji w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Program szkolenia:

I Dzień:
I. Wprowadzenie.
1. Czym jest użytkowanie wieczyste?
-Sposoby i forma ustanowienia/zmiany u.w., okres obowiązywania użytkowania wieczystego, uprawnienia użytkownika wieczystego, własność budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie.
2. Opłata za użytkowanie wieczyste
-Sposób ustalenia
-Bonifikata za u.w.
-Aktualizacja opłaty rocznej za u.w.
-Rozliczenie nakładów na nieruchomość poniesione przez użytkownika wieczystego.
-w świetle nowelizacji ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – obecnie.
1. Zakres podmiotowy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
-Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. K 29/13.
-Następstwo prawne.
-Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadku współużytkowania wieczystego gruntu
2. Postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
-Organy administracji publicznej właściwe w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
-Zawieszenie postępowania w razie sprzeciwu jednego ze współużytkowników wieczystych
-Decyzja administracyjna o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Elementy obligatoryjne treści decyzji. Wady decyzji i ich skutki.
3. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sposób ich uiszczania.
• Zabezpieczenie wierzytelności z tytułu opłaty.
• Bonifkaty. Kumulacja tytułów do bonifikaty. Zwrot kwoty udzielonej bonifikaty.
• Nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Podmioty uprawnione.
Dyskusja. Omówienie bieżącego orzecznictwa sądowo administracyjnego.

II Dzień
• Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów – w świetle projektu ustawy z dnia 11 sierpnia 2016 r., w brzmieniu z czerwca 2018 r.
1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy.
-Jakie grunty podlegają przekształceniu? Pojęcie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
-Podmioty uprawnione do żądania przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności gruntu.
-Co oznacza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego z „mocy prawa” z dniem 1 stycznia 2019 r. ?
2. Zaświadczenie o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność tego gruntu jako podstawa ujawnienia współwłasności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.
-Wzór zaświadczenia
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na rzecz cudzoziemca.
4. Opłata przekształceniowa.
-Sposób naliczenia opłaty.
-Termin i okres uiszczenia opłaty.
-Ulgi w uiszczaniu opłaty – rozłożenie na raty, przesuniecie terminu płatności. Przesłanki zastosowania ulg.
-Zakwestionowanie opłaty przekształceniowej
-Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji
-Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie przekształceniowej
-Wysokość opłaty w razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 1 grudnia 2018 r.
-Opłata łączna.
-Informacja organu o wysokości opłaty łącznej.
-Zakwestionowanie opłaty łącznej przez właściciela nieruchomości. Wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji
-Bonifikaty od opłaty
-Waloryzacja opłaty – na wniosek/z urzędu
-Zbycie własności lokalu, z którym związany jest udział we własności gruntu, przed końcem okresu uiszczania opłaty przekształceniowej – konsekwencje prawne.
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r.
6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w sytuacji wyodrębnienia lokalu po dniu 1 stycznia 2019 r.
7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a pomoc de minimis.
8. Nieodpłatne przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntu we współwłasność. Podmioty uprawnione.
9. Tryb postępowania w razie wejścia w życie projektowanej ustawy w toku aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
10. Tryb postępowania w sprawie przekształcenia udziału w użytkowaniu wieczystym w udział we własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, wszczęte na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończone przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.
Dyskusja, pytania uczestników.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym (deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe).

Materiały dydaktyczne:

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
alt

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 3 070 303
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 820
tel. 508 393 926
tel. (61) 4 152 036
tel. (61) 4 152 810

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 19.11.2018 - 20.11.2018