Szkolenie - Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Logistyka » transport
Logistyka » spedycja
Czas trwania:
Wartość: 922.50 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

ADR powszechnie kojarzony jest z przewozem towarów niebezpiecznych. Tymczasem nie wszyscy mają świadomość, że przepisom podlegają pakując, rozładowując bądź dokonując załadunku pojazdów z takimi towarami, w tym również odpadami niebezpiecznymi. Jakie zagrożenia stwarzają towary niebezpieczne, czy można i jak ograniczyć koszty ich transportu, jakie są obowiązki przedsiębiorców i pracowników – na te pytania znajdą odpowiedź uczestnicy szkolenia.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych, wymogami stawianymi przez te przepisy przedsiębiorcom i pracownikom oraz postępowaniem w sytuacjach awaryjnych. Szkolenie spełnia wymogi przepisów działu 1.3 i 8.2.3 Umowy Europejskiej ADR jako szkolenie uzupełniające dla kadry kierowniczej, pracowników zaangażowanych w pakowanie, załadunki oraz rozładunki towarów niebezpiecznych oraz kierowców przewożących towary niebezpieczne z wyłączeniem niektórych przepisów ADR.

Korzyści dla uczestników:
Zdolność rozpoznawania zagrożeń i sposobu postępowania z materiałem na podstawie oznaczeń i opisów zawartych w dokumentacji przewozowej i na opakowaniach,
Umiejętność znalezienia w swoim przedsiębiorstwie obszarów, gdzie mają zastosowanie przepisy o drogowym transporcie towarów niebezpiecznych oraz zorganizowania ich w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
Obniżenie kosztów w przedsiębiorstwie, poprzez umiejętne stosowanie przepisów ADR,
Uniknięcie kar za nieświadome niestosowanie się do przepisów,
Zaliczenie szkolenia okresowego.

Program szkolenia:

Jak stwierdzić, czy podlegamy pod przepisy transportowe dotyczące towarów niebezpiecznych:
Informacje pochodzące z oznakowania pojazdów, opakowań i dokumentacji,
Co nie podlega przepisom ADR.

Akty prawne regulujące przewóz drogowy towarów niebezpiecznych:
Cel i zakres stosowania regulacji transportu towarów niebezpiecznych,
Umowa Europejska ADR,
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych,
Sposoby transportu i wymagania odnośnie pojazdów,
Przewóz odpadów niebezpiecznych,
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów i ich odpowiedzialność karno-administracyjna.

Obowiązki poszczególnych uczestników transportu towarów niebezpiecznych
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów i ich odpowiedzialność karno-administracyjna,
Obowiązki uczestników przewozu towarów niebezpiecznych.

Zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych i charakterystyka zagrożeń
Zasady klasyfikacji i wykaz towarów niebezpiecznych,
Klasyfikacja i oznaczanie zagrożeń.

Oznakowanie towarów niebezpiecznych oraz dokumentacja przewozowa
Oznakowanie pojazdów i oznakowanie towarów,
Opakowania,
Budowa i treść dokumentu przewozowego,
Instrukcja pisemna dla kierowcy.

Przepisy dotyczące pojazdów
Wyposażenie pojazdów i załogi,
Wymagania specjalne.

Wyłączenia z przepisów ADR
Dlaczego korzystamy z wyłączeń,
Ilości wyłączone z ADR,
Wyłączenia towarów pakowanych w ilościach ograniczonych,
Wyłączenia z ADR ze względu na niewielką ilość na pojeździe,
Najczęstsze błędy popełniane przy wyłączeniach.

Postępowanie w przypadkach awaryjnych
Informacje o postępowaniu wynikające z karty charakterystyki i instrukcji pisemnej kierowcy,
Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa – procedury ratownicze,
Sprawozdawczość powypadkowa.

Ochrona towarów niebezpiecznych:
Towary dużego ryzyka,
Co to jest i kiedy należ sporządzić plan ochrony,
Towary niedopuszczone do przewozu bez plan ochrony.

Stosowanie przepisów ADR do przewozu odpadów niebezpiecznych:
Różnice w kryteriach klasyfikacyjnych przepisów,
Problemy przy klasyfikacji odpadów zgodnie z ADR,
Pakowanie odpadów i dokumentacja wysyłkowa.

Warsztaty praktyczne:
Sporządzenie dokumentu przewozowego,
Sprawdzenie możliwości zastosowania wyłączenia z ADR,
Odczyt informacji z oznaczenia opakowania

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Metodologia:

Szkolenie odbywa się metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatów.

  • Kraków (woj. ), 3.7.2018 - 3.7.2018
  • Warszawa (woj. ), 28.8.2018 - 28.8.2018
  • Poznań (woj. ), 20.9.2018 - 20.9.2018
  • Wrocław (woj. ), 18.10.2018 - 18.10.2018
  • Warszawa (woj. ), 20.11.2018 - 20.11.2018
  • Zakopane (woj. ), 11.12.2018 - 11.12.2018
  • 1 użytkownik - 8 %
  • 2-5 użytkowników - 15 %