Szkolenie - Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1353.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:

ułatwiane procesu adaptacji do nowej roli zawodowej
podnoszenie efektywności pracy
zwiększanie motywacji indywidualnej
rozwój kompetencji własnych
doskonalenie współpracy
kształtowanie proaktywnej postawy wobec pracy
budowanie poczucia przynależności do firmy i odpowiedzialności za efekty jej funkcjonowania

Program szkolenia:

Dzień I

Wprowadzenie – specyfika pracy kierowniczej

funkcje kierownika
role kierownicze
kompetencje kierownicze
Objęcie stanowiska kierowniczego

sytuacja objęcia stanowiska
wymagania organizacyjne
cele stanowiska i działu
działania w momencie wejścia na stanowisko
rola komunikacji w początkowym okresie pracy
nowe obowiązki i przekazanie dotychczasowych
Budowanie autorytetu kierownika

źródła autorytetu kierownika
budowanie autorytetu w momencie obejmowania stanowiska
ułożenie relacji z dotychczasowymi koleżankami i kolegami
wzmacnianie autorytetu w trakcie pracy
Kompetencje interpersonalne w pracy kierownika

typy stylów interpersonalnych
specyfika wyróżnionych stylów
identyfikacja preferencji komunikacyjnych
komunikowanie się dopasowane do potrzeb odbiorcy
Podsumowanie – „ja jako kierownik”

Dzień II

Relacje z podwładnymi

identyfikacja preferowanego stylu kierowania
wydawanie poleceń
delegowanie zadań
Mój dział – charakterystyka i reguły działania

cele mojego zespołu
role w moim zespole
relacje z innymi działami
zasady funkcjonowania
Motywowanie samego siebie i innych

identyfikacja preferencji motywacyjnych
dostosowanie sposobów motywowania
„dobre słowo” – rola bodźców niematerialnych
Uczenie się kierowania

współpraca z przełożonym
metody i techniki kształcenia
dzielenie się wiedzą i umiejętnościami
indywidualny plan doskonalenia
Podsumowanie – „droga ku kierowaniu”

Rozkład godzinowy:
Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Dostępny termin:

14-15.12.2020

Odbiorcy szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy przewidziani do objęcia stanowisk kierowniczych, którzy w dotychczasowej karierze nie pełnili takich funkcji.