Szkolenie - Przywództwo transformacyjne

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » przywództwo
Zarządzanie zespołem » kierowanie
Zarządzanie zespołem » Zarządzanie zespołem
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 6150.00 zł

Organizator szkolenia:

Logo firmy Randori
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 792130150
  • Adres e-mail: ikucharewicz@gmail.com

Informacje podstawowe:

W dawnych czasach oparcie władzy na formalnej zależności uważano za w pełni wystarczające do kierowania ludźmi. Dziś wiemy, że z niewolnika nie ma pracownika, a rozwój firm jest możliwy dzięki managerom, którzy potrafią wzbudzić w pracownikach entuzjazm, zamiast wzbudzać strach. Wyniki badań dot. elementami wpływu liderów na grupę, wykazały, że najwyższy poziom efektywności i zaangażowania pracowników uzyskuje się dzięki tym elementom, które trend przywództwa transformacyjnego stawia na pierwszym miejscu.
Szkolenie skierowane jest do managerów różnych szczebli w organizacji, którzy posiadają już podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, a poszukują teorii i metod rozwoju, które przeniosą ich na bardziej zaawansowany poziom przywództwa.
Szkolenie polecane jest szczególnie managerom w firmach i organizacjach, które jako pierwsze w Polsce chcą wdrażać trendy zyskujące popularność w topowych organizacjach na zachodzie.
Szkolenie skierowane jest do managerów różnych szczebli w organizacji, którzy posiadają już podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania, a poszukują teorii i metod rozwoju, które przeniosą ich na bardziej zaawansowany poziom przywództwa.

Program szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat postaw i działań stosowanych przez przywódców transformacyjnych, co umożliwia managerom osiągnięcie kolejnego stopnia rozwoju na ich drodze zawodowej, poprawienie efektywność działania zespołu, a także poprawę satysfakcji z pracy i poziomu motywacji pracowników.
1. Moduł Przywództwo Transformacyjne a style władzy
Celem modułu jest analiza różnych rodzajów władzy w zależności od elementów, na których opiera się ich oddziaływanie, omówienie wyników badań nt. efektywności poszczególnych elementów oraz autodiagnoza w tym obszarze. Zastanowimy się także jak różne rodzaje wpływu wpisują się w obecne modele prowadzenia biznesu oraz potrzeby pracowników z „pokolenia Y”.
2. Moduł Fundamenty pracy nad własną postawą
Celem modułu jest refleksja nad elementami budującymi zaufanie w zespole oraz postrzeganie lidera jako osobę spójną, godną zaufania, kierującą się w działaniu tymi wartościami, które oficjalnie przedstawia jako ważne dla siebie i zespołu. Obalimy mity dot. tego, że „amerykański styl motywacji” świadczy o posiadaniu przez managera charyzmy i jest najlepszym sposobem na motywowanie ich do działania. Uczestnicy otrzymają bazę do dalszej pracy nad swoją postawą i spójnością.
3. Moduł Motywacja inspirująca
Celem modułu jest uświadomienie uczestnikom tego, które zachowania sprzyjają inspirowaniu pracowników do wykazywania się postawą proaktywną, innowacyjności i realizacji działań bez „prowadzenia za rękę” przez managera.
4. Moduł Stymulacja intelektualna pracowników
Celem modułu jest omówienie specyficznych potrzeb pracowników m.in. w zależności od ich stażu, miejsca w strukturze firmy lub zespołu, obecnego poziomu poczucia własnej skuteczności oraz sugerowanych działań lidera w poszczególnych sytuacjach. Rozważymy także obawy i ryzyka, jakie wiążą się z budowaniem u pracowników postawy proaktywnej oraz elementy, które mogą te ryzyka minimalizować.
5. Moduł Codzienna praca jako Przywódca Transformacyjny
Moduł pokazuje w jaki sposób stosować pozytywne wzmocnienia wobec tych działań i zachowań oraz postaw pracowników, które chcemy promować indywidualnie oraz zespołowo. Umożliwia także refleksję dot. poszczególnych pracowników danego managera i zaplanowanie wstępnych pomysłów na działania, które warto podjąć w kontekście ich rozwoju.
6. Moduł Mój plan w ramach Przywództwa Transformacyjnego
Podsumowanie i indywidualne przygotowanie własnego planu wdrożenia zmian i rozwoju w ramach Przywództwa Transformacyjnego.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:
• Skuteczniej wpływać na zachowania swoich pracowników bazując nie tylko na najprostszych, popularnych „technikach”, a opierając wpływ na własnej charyzmie.
• Budować w swoim zespole dobrą atmosferę i warunki do skutecznej współpracy, oparte na poczuciu zaufania, docenieniu wzajemnego wsparcia i efektywnego działania.
• Skierować energię pracowników w stronę rozwoju kompetencji, większego zaangażowania i dążenia do osiągania celów indywidualnych oraz zespołowych przy poczuciu wsparcia ze strony managera.
• Ułatwić pracownikom drogę w kierunku większego poziomu samodzielności i kreatywności w działaniu.
• Zaplanować swój własny rozwój w kierunku proponowanym zgodnie z trendem Przywództwa Transformacyjnego.
• Pracować nad swoją charyzmą i spójnością, opartą na autentyczności i indywidualnych predyspozycjach, co przekłada się nie tylko na lepszą skuteczność zarządzania, ale także poczucie większego spokoju wewnętrznego w pracy i poza biurem.

Metodologia:

Metody szkoleniowe:
• Prezentacje i interaktywne mini-wykłady
• Zadania indywidualne i grupowe
• Case studies
• Dyskusje moderowane
• Ćwiczenia grywalizacyjne

Odbiorcy szkolenia:

kadra managerska każdego szczebla, pracownicy działów HR i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Materiały dydaktyczne:

prezentacja, ćwiczenia, case studies, skrypty dla uczestników

Przyznawane certyfikaty:

tak

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...