Szkolenie - Rachunkowość i podatki 2017 r. – istotne zmiany w podatkach i rachunkowości, interpretacje, rozstrzyganie trudnych przypadków

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Finanse i rachunkowość » finanse dla firm
Czas trwania: 9.30-14.30
Wartość: 1832.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

Rachunkowość i podatki 2017 r. – istotne zmiany w podatkach i rachunkowości, interpretacje, rozstrzyganie trudnych przypadków

Program szkolenia:

1. Prezentacja zmian w „rachunkowości budżetowej"

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych

- Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych - planowane zmiany dotyczące zniesienia limitu dla niektórych twórców

- Opodatkowanie wynagrodzeń z dotacji ( np. wynagrodzenia osób prowadzących palcówki opiekuńcze ) a podatek dochodowy od osób fizycznych

- Wprowadzenie zmian związanych z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

3. Podatek od nieruchomości

- Zmiany w prawie budowlanym i wpływ tych zmian na podatek od nieruchomości, zwłaszcza w zakresie pojęcia budowli i podstawy opodatkowania

- Zmiana definicji „obiektu budowlanego"

- Opłata reklamowa - nowa danina

4. Zmiany w ustawie o VAT

- Kaucja rejestracyjna dla podmiotów rozpoczynających działalność

- Możliwość odmowy rejestracji dla celów VAT - warunki

- Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego z VAT do 200 000 zł

- Ograniczenie kwartalnego rozliczania VAT

- Puste faktury w podatkach w tym podatku VAT

- Brak zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych (innych niż finansowe)

- Zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia w tym usług budowlanych

- Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT

- Zaostrzenie przepisów Kodeksu karnego skarbowego

- Pozostałe zmiany

- Prezentacja wybranych wyroków NSA ( min. obowiązek podatkowy w usługach budowlanych)

- Mechanizm odwrotnego opodatkowania VAT usług budowlanych - odpowiedź na interpelację poselską

- Planowane zmiany w ‘Kasach fiskalnych „

- Zasady stosowania prewspółczynnika i proporcji w Vat - prezentacja doświadczeń

- Centralizacja Vat w gminach- pierwsze wnioski

JPK w gminach

- Centra usług wspólnych

5. Zmiany w ordynacji podatkowej

- Zmiany związane z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

6. Pozostałe zmiany

- Prezentacja projektowanych zmian w „kilometrówce"

- Zaliczki na podatek PIT w 2017 r.

7. Konsultacje pytania i odpowiedzi

Metodologia:

Edward Tomczyk - biegły rewident, wybitny ekspert z dziedziny rachunkowości i podatków, doświadczony i ceniony szkoleniowiec.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

cena szkolenia: 1490 zł netto (+23% VAT)
Dla stałych Uczestników maszych szkoleń 60 zł rabatu od ceny netto.
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.
cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu - 15 godzin dydaktycznych,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe,
- wyżywienie od kolacji w dniu 22.05. do obiadu w dniu 24.05.,
- zakwaterowaniem przez 2 doby w pokoju dwuosobowym (dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 220 zł za dwie doby)

  • Kołobrzeg (woj. zachodniopomorskie), 23.5.2017 - 24.5.2017