Szkolenie - RODO – NOWE ZADANIA ADMINISTRATORÓW

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Administracja IT » administracja sieci
Czas trwania: 9.30-14.30
Wartość: 688.80 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

RODO – NOWE ZADANIA ADMINISTRATORÓW

"RODO - NOWE ZADANIA ADMINISTRATORÓW"

„! Cloud ~ ABI / IODO"- zasady, warunki i ...

Program szkolenia:

1. Zmiany w przepisach prawa o ochronie danych osobowych w 2015 - 2016 i 2018r.:

a. zmiany w zakresie zadań administratora danych;

b. zmiany w przepisach prawa dotyczące kwalifikacji zawodowych oraz działań IOD,

c. ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW REALIZACJI ZADAŃ IOD - WNIOSEK DO ORGANU [ADO] WZÓR
2. Przygotowanie ABI do pełnienia funkcji IODo / DPO (data protection oficer) w świetle RODO:

a. status, i zadania omówienie funkcji ABI versus kwalifikacje zawodowe IODo / DPO w RODO reformującym ochronę danych osobowych nowy zakres zadań ustawowych,

b. działania przygotowujące do realizacji zadań IODo / DPO,

c. wiedza ABI a kwalifikacje zawodowe IODo / DPO - W OPARCIU O POLSKIE PRZEPISY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI ZAWODOWYCH

3. Relacje GIODO a wykonywanie funkcji ABI:

a. zgłoszenia powołania i odwołania ABI oraz zgłoszenie aktualizacyjne - błędy zgłoszenia ABI; zarządzenie powołujące, zgłoszenie zgodne z zarządzeniem, WYKREŚLENIE ABI Z REJESTRU GIODO REALIZOWANE Z POWODU NIEZGODNOŚCI ... Z UODO.

b. zakres przeprowadzenia sprawdzenia i opracowania sprawozdania metodologia i literatura

c. przykład obszarów sprawdzeń planowych i doraźnych, sposób weryfikacji zbiorów w trakcie sprawdzenia ABI, monitoring CCTV, monitoring IT, monitoring pracy,

4. Inne działania związane z systemem informacyjnym i informatycznym podczas wykonywania funkcji na podstawie przepisów RODO o ochronie danych osobowych i przepisów związanych:

a. pojęcia ważne w praktyce RODO- słowniczek pojęć ABI, Rozporządzenie KRI 2012 - udział ABI w procesie audytu, tak czy nie, zasady prowadzenia zapoznania użytkowników, zakres szkoleń, plan szkoleń i tematyka, warunki udostępniania danych, źródła i przykłady zagrożeń.

DYSKUSJA

Metodologia:

Jarosław FELIŃSKI - Kierownik studiów ABI i IODO - twórca autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI [od 2013] oraz IOD [od 2017]. Praktyk, wykładowca wyższych uczelni. Audytor Wiodący ISO PN 27001 IRCA. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych m. st. Warszawy.

Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych [SIODO]

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - 7 godzin dydaktycznych,

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

- poczęstunek.

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 40 zł rabatu od ceny netto.

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 11.5.2017 - 11.5.2017