Szkolenie - Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » przywództwo
Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Zarządzanie zespołem » kierowanie
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1709.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Jedną z kluczowych umiejętności menadżera jest budowanie autorytetu wśród swoich podwładnych. Autorytet kształtuje obraz menadżera jako profesjonalisty i eksperta ale także jako charyzmatycznego lidera, który przewodzi innym. Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania formalnego i nieformalnego autorytetu wśród podwładnych a także rozwijanie umiejętności przewodzenia, przekonywania do wizji i zwiększania zaangażowania w jej realizację.
Zrealizowane zostaną również następujące cele szczegółowe:
Diagnoza własnego potencjału i poszukiwanie czynników wspierających rozwój Uczestników
Określenie przyczyn i metod radzenia sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach
Określenie mapy czynników warunkujących sukces w rozwoju osobistym i budowaniu autorytetu (autoprezentacja, sztuka perswazji, kreatywność)

Program szkolenia:

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ROLA MENADŻERA ZESPOŁU
Co oznacza „trójkąt skuteczności organizacji”?
Co w firmie wpływa na skuteczność i autorytet menadżera – czy tylko on sam?
Lider zadaniowy i lider relacyjny – który kierunek wybrać? – obszaru budowania autorytetu
Jakie reguły działania lidera wyznacza misja organizacji ?– Dekalog Skutecznego Menedżera
Czy masz osobowość lidera?

LIDER W ORGANIZACJI
Kim jest lider – rola i zadania menadżera we współczesnej organizacji
Style przewodzenia ludźmi
Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
Jaki styl przewodzenia wybrac – orientacja na ludzi vs orientacja na zadania

BUDOWANIE AUTORYTETU A CECHY LIDERA I ŹRÓDŁA AUTORYTETU
Autorytet wiedzy
Autorytet pozycji
Autorytet osobowości
Autorytet władzy
Autorytet emocjonalny

BUDOWANIE AUTORYTETU A TWPRZENIE REGUŁ
Stworzenie bezpieczeństwa funkcjonalnego
Określenie ram współpracy
Określenie zasad komunikacji w grupie i z menadżerem
Charakter relacji menadżera ze współpracownikami

BUDOWANIE AUTORYTETU A ZASPOKAJNIE POTRZEB ZESPOŁU
Potrzeba realizacji zadań i celów – komunikowanie zadań
Potrzeba utrzymania spójności grupy – przejrzystość i zrozumiałość reguł postępowania i zasad komunikacji
Potrzeby indywidualne członków grupy – co z nimi robić?

BUDOWANIE AUTORYTETU A KOMUINIKACJA MENADŻERA Z ZESPOŁEM
Style komunikacyjne menadżera – w jaki sposób dopasować się do rozmówcy
Czym jest i jakie ma znaczenie aktywna komunikacja menadżera z zespołem?
Kreowanie kultury konstruktywnej informacji zwrotnej w zespole. Metody przekazywania krytyki i pochwał
W jaki sposób przekazać niepopularną decyzje nie tracąc autorytetu?

BUDOWANIE AUTORYTETU A ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Jakie mogą być źródła problemów w zespole i jak je rozpoznać?
Konstruktywne strategie radzenia sobie z problemami
Menadżer jako mediator

BUDOWANIE AUTORYTETU A PRZEKONYWANIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
W jaki sposób sformułować argumenty perswazyjne?
Przekonywanie do swojej wizji a reguły wpływu społecznego
Podstawowe błędy przekonywania
W jaki sposób rozpoznać potrzeby i schematy motywacyjne pracowników
Sposoby zwiększania zaangażowania

INTEGRACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI UCZESTNIKÓW
Jakie są ukryte źródła mojego autorytetu?
Zasady budowania autorytetu – podsumowanie.

  • Warszawa (woj. ), 8.7.2019 - 9.7.2019
  • Wrocław (woj. ), 26.9.2019 - 27.9.2019
  • Warszawa (woj. ), 9.12.2019 - 10.12.2019
  • 1 użytkownik - 8 %
  • 2-5 użytkowników - 15 %