Szkolenie - Scenariusze narażenia – warsztaty praktyczne – tworzenie, wdrażanie w przedsiębiorstwie i czytanie scenariuszy narażenia

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Ochrona środowiska » ochrona środowiska
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 738.00 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy THETA Doradztwo Techniczne
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 42 253 01 01
  • Adres e-mail: b.rusek@theta-doradztwo.pl

Informacje podstawowe:

Zapoznanie uczestników szkolenia z dokumentem jakim jest scenariusz narażenia, omówienie znaczenia scenariuszy narażenia u użytkownika substancji, nauka właściwego czytania i interpretacji informacji zawartych w scenariuszu narażenia, omówienie sytuacji gdy firma ma obowiązek przygotowania własnego scenariusza narażenia, nauka tworzenia scenariuszy narażenia.

Program szkolenia:

1. Scenariusz narażenia jako cześć raportu Bezpieczeństwa Chemicznego - kto, kiedy i jak musi go opracować.
2. Scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki - kto, kiedy i jak musi go przekazać.
3. Zastosowania zidentyfikowane i system deskryptorów.
4. Wygląd i struktura scenariusza narażenia.
5. Czytanie i interpretacja scenariuszy narażenia.
6. Wdrażanie zapisów scenariusza narażenia w przedsiębiorstwie.
7. Scenariusz narażenia dla mieszanin - jak, kiedy i po co?
8. Tworzenie scenariuszy narażenia - ocena bezpieczeństwa chemicznego.
9. Dyskusja.

Metodologia:

Wykłady, warsztaty

Odbiorcy szkolenia:

Wszyscy producenci, importerzy i użytkownicy substancji chemicznych, osoby przygotowujące karty charakterystyki, osoby odpowiedzialne za ocenę ryzyka w firmie, BHP.

Referencje:

mgr inż. Anna Królak - absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

  • Łódź (woj. łódzkie), 26.11.2018 - 26.11.2018