Szkolenie - Skuteczne działania wychowawcze i profilaktyczne

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Kursy » pedagogiczne
Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy RODN
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: Brak informacji
  • Adres e-mail: Brak informacji

Informacje podstawowe:

Cele:

Udział nauczycieli w szkoleniu umożliwi im osiągnięcie następujących celów:

1. Przypomnienie celów działania szkoły i roli wartości wychowawczych (krytyka edukacji nastawionej na przekaz i odbiór, rola zmian w Edukacji /systemowych i globalnych),

2. Uwrażliwienie na współpracę nauczycieli i rodziców, pozyskiwanie informacji od nich o możliwościach uczenia się, stylach uczenia się, rozpoznania zdolności (inteligencja wieloraka) oraz wskazanie pożądanych cech nauczyciela-wychowawcy, jego kompetencji/ wykazanie, że każdy nauczyciel jest organizatorem uczenia się uczniów w klasie (diagnoza możliwości i uzdolnień),

3. Przypomnienie rodzajów dysfunkcji i problemów uczniów w szkole,

4. Znalezienie i uzgodnienie obszarów koniecznych do doskonalenia kompetencji nauczycielskich w dzisiejszej szkole, obalanie mitów co do jednakowych możliwości i uzdolnień i oraz mocy sprawczych mózgu,

5. Wskazanie na rolę praktyki, doświadczania, czyli próby i błędy wychowawców w procesie wychowania.

Program szkolenia:

1. Sporządzenie katalogu celów szkoły wybranego systemu wartości.

2. Szkoły polskie i ich zadania. Prezentacja celów szkół na różnym etapie edukacji.

3. Problemy współczesnej edukacji - prezentacja zmian we współczesnej szkole. Szukanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego mamy tyle problemów z młodzieżą? Definiowanie przyczyn systemowych i globalnych.

4. Jak można przygotowywać strategie pomocy uczniom z trudnościami społecznymi?

· przypomnienie rodzajów dysfunkcji i problemów uczniów w szkole,

· indywidualizacja zadań i sposobów oceniania (rola oceniania kształtującego),

· poszukiwanie informacji o uczniach u innych nauczycieli i u rodziców,

· wykorzystanie konkretnych informacji od nich o możliwościach uczenia się, stylach uczenia się, wskazanie niezbędnych kompetencji nauczyciela.

6. Jak organizować uczenie się uczniów w klasie po diagnozie możliwości i rozpoznaniu uzdolnień. Ćwiczenia na konkretnych przykładach (na podstawie materiałów).

7. Jak wzmacniać kompetencje nauczycieli, znalezienie i uzgodnienie obszarów koniecznych do doskonalenia nauczycieli w dzisiejszej szkole, obalanie mitów co do jednakowych możliwości i uzdolnień oraz mocy sprawczych mózgu dzieci i dorosłych.

Metodologia:

Warsztaty, ćwiczenia, mini wykład, prezentacja.

Odbiorcy szkolenia:

Rady pedagogiczne.

Materiały dydaktyczne:

Drukowane materiały szkoleniowe.

Przyznawane certyfikaty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Referencje:

Do wglądu, na życzenie.

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...