Szkolenie - Służebność przesyłu oraz Ustawa o korytarzach przesyłowych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo budowlane
Szkolenia zawodowe » budownictwo
Finanse i rachunkowość » inwestowanie
Czas trwania: 2 dni (16h)
Wartość: 1537.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Służebność przesyłu oraz Ustawa o korytarzach przesyłowych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Cel szkolenia:
-Kompleksowe zapoznanie Uczestników szkolenia z regulacjami prawa energetycznego, cywilnego, ustawy o korytarzach przesyłowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, które mają wpływ na szeroko rozumianą problematykę zawierania umów inwestycyjnych wraz z przedstawieniem najnowszych zmian w służebności przesyłu.
-Omówienie obowiązków i uprawnień podmiotów w związku z ustanowieniem służebności przesyłu.
-Omówienie Ustawy o korytarzach przesyłowych.
-Praktyczne aspekty poszczególnych zapisów służebności przesyłu.
-Wskazanie Uczestnikom szkolenia rozwiązań pozwalających na realizację inwestycji w sposób maksymalnie zabezpieczający interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa.
-Analiza najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych pod kątem potrzeb przedsiębiorstw.

Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy zapoznają się z regulacjami prawnymi w zakresie służebności przesyłu oraz warunkami jej ustanawiania.
Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym o ustanowienie służebności przesyłu.
Uczestnicy wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach w zakresie sporządzenia prawidłowego wniosku o ustanowienie służebności przesyłu.
Przedstawienie i praktyczna analiza przesłanek na których opierają się sądy powszechne przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności.
Podwyższenie kwalifikacji i zdobycie umiejętności praktycznych, cenionych przez pracodawców.
Nieocenionym walorem szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla Uczestników środowisku.
Szkolenia otwarte to szansa na spojrzenie na własny styl pracy z odmiennej perspektywy oraz poznać specyfikę pracy osób pracujących w innych organizacjach.
Uczestnicy znacznie podwyższą swoje kwalifikacje i kompetencje z zakresu stosowania przepisów w obszarze służebności przesyłu i ustawy o korytarzach przesyłowych.
Uczestnicy z pomocą wykładowcy zmierzą się z zagadnieniami, budzącymi wątpliwości interpretacyjne, szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli.

Program szkolenia:

(1) Sposoby ustanowienia oraz wygaśnięcie służebności przesyłu. Zasiedzenie służebności przesyłu;
(2) Służebność przesyłu a urządzenia przesyłowe;
(3) Uregulowanie statusu prawnego sieci przesyłowych – roszczenia odszkodowawcze z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, roszczenie o usunięcie urządzeń przesyłowych;
(4) Prawo własności do urządzeń przesyłowych;
(5) Zasiedzenie służebności przesyłu:
(a) Na gruntach Skarbu Państwa, w tym na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste;
(b) Pozwolenie na budowę a zasiedzenie w dobrej wierze na kontekście orzeczeń SN z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie IV CSK 410/07, wyroku SN z dnia 25 listopada 2008 r. II CSK 346/08, wyroku SN z dnia 6 maja 2009 r. II CSK 594/08, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2012 r. II CSK 120/12, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. (III CZP 76/15).
(6) Konsekwencje prawne i administracyjne zasiedzenia służebności a decyzja wywłaszczeniowa.
(7) Postępowania w przedmiocie budowy urządzeń przesyłowych. Środowiskowe uwarunkowania budowy sieci przesyłowych a budowa sieci przesyłowych;
(8) Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
(9) Pas służebności przesyłu – analiza stanowiska orzeczniczego sądów;
(10)Definicja celu publicznego, określenie trybu wydawania, ustalenie różnic między decyzją o lokalizacji celu publicznego a decyzją o warunkach zabudowy;
(11)Decyzja o lokalizacji celu publicznego i decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej;
(12)Budowa sieci przesyłowych a plany zagospodarowania przestrzennego:
(a) Konsekwencje prowadzenia prac nad planem miejscowym dla wydawania decyzji lokalizacyjnych;
(b) Skutki uchwalenia planu miejscowego dla budowy sieci przesyłowych;
(c) Uprawnienia właścicieli nieruchomości w związku z ich przeznaczeniem w planie miejscowym na budowę sieci przesyłowych.
(13)Ustawa o korytarzach przesyłowych a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009;
(14)Ustawa o korytarzach przesyłowych – zakres przedmiotowy regulacji. Rodzaje linii przesyłowych, inwestycje w toku oraz inwestycje planowane:
a) Decyzja o ustanowieniu korytarza przesyłowego
b) Lokalizacja dodatkowych urządzeń w korytarzu przesyłowym
c) Ustanowienie korytarza przesyłowego a służebność przesyłu
d) Istniejące urządzenia przesyłowe
e) Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
f) Związanie innych organów decyzją o ustanowieniu korytarza przesyłowego
g) Ujawnienie służebności przesyłu w księgach wieczystych
h) Zasady ustalania odszkodowań.

Metodologia:

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

Trener:

dr Bartłomiej Latos
Specjalizacja trenerska:
Radca prawny, doktor prawa, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Na bieżąco współpracuje z podmiotami Skarbu Państwa (zarząd drogami krajowymi, budownictwo drogowe) oraz prywatnymi przedsiębiorcami z branży budowlanej i remontowo-konstrukcyjnej. Doradza również w kwestiach prawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego", w kategorii Radca Prawny w województwie dolnośląskim. Specjalizuje się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.

dr Bartłomiej Latos
Specjalizacja trenerska:

Radca prawny, doktor prawa, Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Na bieżąco współpracuje z podmiotami Skarbu Państwa (zarząd drogami krajowymi, budownictwo drogowe) oraz prywatnymi przedsiębiorcami z branży budowlanej i remontowo-konstrukcyjnej. Doradza również w kwestiach prawnych jednostkom samorządu terytorialnego. Członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Laureat wyróżnienia w konkursie "Profesjonaliści Forbesa 2012 - Zawody Zaufania Publicznego", w kategorii Radca Prawny w województwie dolnośląskim. Specjalizuje się w tematyce prawa budowlanego, nieruchomości oraz zagospodarowania przestrzennego.

Odbiorcy szkolenia:

Grupa docelowa:
Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o radcach prawnych, prawnikach, kierownikach, specjalistach, pracownikach:
-jednostek budżetowych,
-urzędów,
-zakładów energetycznych,
-zakładów gazowniczych,
-wodociągów,
którzy chcieliby zapoznać się z przepisami prawnymi oraz aspektami praktycznymi związanymi ze służebnością przesyłu oraz Ustawą o korytarzach przesyłowych.

Materiały dydaktyczne:

Inwestycja:

1250 zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1590 zł netto (+23% Vat)
Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034
tel. 508 393 926

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA
Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 22.11.2018 - 23.11.2018