Szkolenie - Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie organizacją » przedsiębiorstwa i organizacje
Czas trwania: 9.30-16.00
Wartość: Cena od 4674.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego. Specjalistyczny kurs zawodowy dla menadżerów bezpieczeństwa korporacyjnego, pełnomocników ochrony informacji niejawnych

Socjotechnika

« powrót
Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego. Specjalistyczny kurs zawodowy dla menadżerów bezpieczeństwa korporacyjnego, pełnomocników ochrony informacji niejawnych,
Warszawa 2017-12-05 - 2017-12-15 3800 zł netto
Zapisz się na szkolenie

8 dni szkoleniowych (ponad 80 godzin dydaktycznych)

część 1: 5 - 8 grudnia 2017 r.

część 2: 12 - 15 grudnia 2017 r.
czas trwania szkolenia: godz. 9.00 - 16.00 (przerwa obiadowa 13.00 - 13.30)

Program szkolenia:

cały szczegółowy program szkolenia na stronie:
http://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,21,8859,.htm
OŚMIODNIOWY SPECJALISTYCZNY KURS ZAWODOWY dla menadżerów bezpieczeństwa korporacyjnego, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, szefów tajnych kancelarii, administratorów danych osobowych oraz innych osób odpowiedzialnych za ten zakres zadaniowy w firmach, instytucjach i urzędach administracji państwowej i samorządowej, jak też pozostałych osób zainteresowanych realną poprawą stanu bezpieczeństwa swojej organizacji i jej zasobów informacyjnych i innych, z rozbudowanym modułem warsztatowym.

w zakresie:
• FUNKCJONOWANIA ORAZ METOD PRACY STOSOWANYCH W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZY REALIZACJACH WYWIADU GOSPODARCZEGO,
• PROWADZENIA REALIZACJI WYWIADOWCZYCH I KONTRWYWIADOWCZYCH,
• OCHRONY KONTRINWIGILACYJNEJ ORGANIZACJI I OSÓB,
• REALIZACJI DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ POSPOLITĄ,
• POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH,
• NEUTRALIZACJI INNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU.

IDEA SZKOLENIA:

Niezależnie od tego co o tym myślimy, musimy zdać sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach
WALKA O RYNEK najczęściej sprowadza się do WOJNY O INFORMACJĘ!
Wojny na której wszystkie chwyty są dozwolone, a stosowane metody coraz bardziej bezwzględne. To co niedawno było ściśle reglamentowaną domeną działania państwowych służb specjalnych, obecnie jest powszechne w życiu biznesowym jako codzienne narzędzie pracy wielu firm komercyjnych.
Coraz częściej powstają wyspecjalizowane "prywatne agencje szpiegowskie" dysponujące ogromnymi budżetami realizacyjnymi, wysokiej klasy specjalistami oraz techniką nie odbiegającą od tej jaką dysponują służby państwowe.
I chociaż mówimy tutaj o realizacjach odnoszących się głównie do rynku komercyjnego, to ich celem nie są wyłącznie „prywatni" przedsiębiorcy (firmy, spółki, korporacje), ale także podmioty państwowe (najczęściej agencje rządowe, urzędy i instytucje różnego szczebla) dysponujące wiedzą o podmiotach gospodarczych, kształtowaniu rynku lub chociażby organizujące przetargi o dużej wartości.
Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że
INFORMACJA NA RYNKU JEST TOWAREM!
Towarem często bezcennym. Towarem podlegającym zarówno wszystkim prawom rynku, a tu głównie prawu podaży i popytu, jak też wszystkim jego patologiom jak kradzież, nielegalny obrót, niszczenie, fałszowanie, wyłudzanie, nieuprawnione wykorzystanie itd.
Nie wszyscy natomiast mają świadomość skali i zakresu zjawiska, stosowanych metod oraz możliwych konsekwencji (nie tylko biznesowych), przez co pozostają praktycznie bezbronni w obliczu zagrożenia.
W tym miejscu warto też wspomnieć, że realizacje „wywiadowcze" już dawno przestały ograniczać się do operacyjnego pozyskiwania kluczowych informacji. Obecnie to przede wszystkim działania których celem jest wywieranie różnorakiego wpływu na funkcjonowanie jednostki (jej pracowników) będącej celem danej realizacji (ataku).
Dlatego właśnie opracowaliśmy ten unikalny program szkolenia ukazujący omawiane zjawiska zarówno z punktu widzenia potencjalnego napastnika (proces typowania i planowania) jak i potencjalnej ofiary - organizacji lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo (ochronę) własnych zasobów.
Wszystkich zainteresowanych tematyką zapraszamy do udziału!

PROGRAM SZKOLENIA:

RYNEK INFORMACJI
• Wywiad i kontrwywiad gospodarczy,
• Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• Wywiad gospodarczy a system nieformalnego zbierania danych,
• Krótki zarys historii "branży" w Polsce i na świecie,
• Źródła informacji (główne źródła informacji, źródła pierwotne i wtórne, wewnętrzne i zewnętrzne, ich wady i zalety).
WYWIAD i KONTRWYWIAD
• Wywiad i kontrwywiad jako służby i jako zadania,
• Rodzaje wywiadu - biały, szary, czarny - i ich charakterystyka,
• Zadania wywiadu gospodarczego,
• Zainteresowania wywiadu gospodarczego,
• Sposoby opisu zjawisk i osób,
• Cykl wywiadu gospodarczego,
• Służby informacyjno-wywiadowcze (specyfika ich zadań i podziału kompetencji),
• Służby policyjno-prewencyjne,.
• Podstawowe narzędzia pracy operacyjnej,
• Niebezpieczny styk szpiegostwa gospodarczego (komercyjnego) ze szpiegostwem międzynarodowym (państwowym).
CYKL REALIZACYJNY OPERACYJNEGO POZYSKIWANIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
METODY BADANIA INFORMACJI (WARTOŚĆ, AUTENTYCZNOŚĆ, RZETELNOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ, PRAWDZIWOŚĆ, POCHODZENIE ITD.) POZYSKANYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK OPERACYJNYCH I INNYCH.
••• ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Badanie wybranej informacji pod kątem ww. kryteriów w oparciu o poznane metody. Wnioskowanie i ocena informacji. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.
POZASZPIEGOWSKIE REALIZACJE SPECJALNE wymierzone w organizację
ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ dla zasobów informacyjnych organizacji

Metodologia:

ARTUR FRYDRYCH - ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochrona kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zawalczeniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznych, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych. Licencjonowany detektyw.

Odbiorcy szkolenia:

O SZKOLENIU:

• Tylko jedna edycja w roku! Ilość miejsc ograniczona.

• Mała grupa słuchaczy gwarantująca wysoki poziom dydaktyczny oraz swobodny dostęp do wykładowcy.

• 8 dni szkoleniowych realizowanych w 2 sesjach po 4 dni.

• Ponad 70 godzin lekcyjnych w tym duża ilość zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych.

• Wykładowcy / trenerzy - specjaliści z dużym doświadczeniem zawodowym w swoich dziedzinach.

• Liczne prezentacje multimedialne oraz filmy dydaktyczne i instruktażowe obrazujące omawiane zagadnienia.

• Komfortowe sale wykładowe.

• Codziennie obiad oraz przerwy kawowe z poczęstunkiem w ramach szkolenia.

• Jedyny taki, unikalny i ambitny program szkolenia chroniony prawem autorskim!

• Dla zainteresowanych zajęcia fakultatywne w ramach szkolenia wzbogacające wiedzę w poszczególnych z omawianych dziedzin.

• INDYWIDUALNE KONSULTACJEz wykładowcami umożliwiające m.in. odniesienie omawianych tematów do specyficznych potrzeb słuchacza (jego firmy), uzyskanie porady w indywidualnej sprawie itp.

• Nauka i przygoda w jednym!

• ... tego nie uczą nigdzie indziej!

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

cena szkolenia: 3800 zł netto (+23% VAT)

Dla stałych Uczestników maszych szkoleń 100 zł rabatu od ceny netto.

cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - 80 godzin dydaktycznych,

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

- konsultacje poszkoleniowe,

- obiady oraz serwisy kawowe.

  • Warszawa (woj. mazowieckie), 5.12.2017 - 8.12.2017
  • (woj. mazowieckie), 12.12.2017 - 15.12.2017