Szkolenie - Stosunek pracy w szkołach w związku z reformą systemu oświaty – ...

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Kursy » dla nauczycieli
Czas trwania: 9.30-14.30
Wartość: 479.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 91 434 29 79
  • Adres e-mail: agnieszka@szkolenia-forum.pl

Informacje podstawowe:

Stosunek pracy w szkołach w związku z reformą systemu oświaty – obowiązki dyrektorów szkół i służb kadrowych w zakresie stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Program szkolenia:

1. Nowa struktura aktów prawnych określających funkcjonowanie systemu oświaty.

2. Konieczność stosowania przepisów Karty Nauczyciela i przepisów wprowadzających.

3. Zasady stosowania Karty Nauczyciela i przepisów przejściowych w latach 2017 - 2019.

4. Stosowanie przepisów o stosunku pracy w okresie przejściowym w latach 2017 - 2019.

5. Stosunek pracy nauczycieli zatrudnionych w przekształcanych szkołach - obowiązki dyrektora.

a. zatrudnienie z mocy prawa w szkole nowego typu - obowiązki dyrektora szkoły;

b. uzupełnienie zatrudnienia w innej szkole: tryb i warunki - zadania dyrektora i organu prowadzącego;

c. ograniczenie zatrudnienia - tryb i warunki przewidziane w przepisach przejściowych;

d. przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny według przepisów przejściowych;

e. rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie przepisów przejściowych.

6. Stosunek pracy pracowników niebędących nauczycielami w przekształcanych szkołach według regulacji przejściowych - obowiązki dyrektora szkoły.

7. Propozycje wzorów pism wręczanych pracownikom w związku ze zmianami wynikającymi z reformy systemu oświaty.

8. Propozycje rozwiązań dotyczących stosunku pracy pracowników szkół w zależności od treści uchwał organów prowadzących.

Metodologia:

Marek Walaszek - prawnik, wybitny ekspert z dziedziny prawa pracy specjalizujący się w przepisach Prawa w jednostkach oświatowych. Znany i ceniony Wykładowca od wielu lat współpracujący z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM.

Materiały dydaktyczne:

tak

Przyznawane certyfikaty:

tak

Referencje:

Dla Podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu - 7 godzin dydaktycznych,

- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,

- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,

- serwis kawowy.

Dla stałych Uczestników maszych szkoleń 20 zł rabatu od ceny netto.

  • Szczecin (woj. zachodniopomorskie), 13.4.2017 - 13.4.2017