Szkolenie - Sygnalizowanie nieprawidłowości w świetle nowych przepisów. Ochrona sygnalistów. Obowiązkowe procedury antykorupcyjne.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia HR » Zarządzanie organizacją
Szkolenia HR » Zarządzanie zespołem
Szkolenia HR » Kadry i Płace
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 971.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Istotne zmiany przepisów w 2018 roku spowodują, że firmy i instytucje w znacznie większym stopniu będą tworzyć i wdrażać wewnętrzne systemy zapobiegania korupcji oraz przekazywania informacji o nieprawidłowościach. Sygnaliści w niektórych krajach, są od lat objęci ochroną prawną – ochroną odrębną od ogólnych zasad prawa pracy. W naszym kraju, w 2018 r. pojawią się pierwsze, skonkretyzowane regulacje prawne w tym zakresie. Kwestie dotyczące nieuczciwości, korupcji, nierzetelności lub naruszenia zasad prawa przez pracodawcę lub innych pracowników stają się więc obligatoryjnym elementem procedur wewnętrznych w organizacjach.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników zajęć do rozwiązania problemów – prawnych, organizacyjnych i społecznych, które mogą się pojawić przy rozpoczęciu prac tego rodzaju. W trakcie zajęć przedstawione zostaną przykładowe dokumenty, które mogą pomóc przygotować własne rozwiązania.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
Wprowadzenie zagadnienia związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości w zakładzie pracy:

definicje – korupcja, sygnalizowanie, sygnalista, anomia pracownicza,
podstawy prawne, dotychczasowe i planowane zmiany przepisów (synteza)
konteksty zarządzania i kultury organizacji,
kontekst – psychologiczny oraz społeczny (tzw. zaszłości)
Korupcja – pojęcie korupcji w organizacji – formy korupcji i poziom korupcji.

Skutki zachowań korupcyjnych dla organizacji (dla zespołów).

Inne rodzaje patologicznych zachowań związanych z tym obszarem (klientelizm, kumoterstwo, nepotyzm).

Pojęcie konfliktu interesów.

Rzeczywisty a potencjalny konflikt interesów.

Konflikt interesów a reguła wzajemności.

Sposoby zapobiegania konfliktom interesów.

Lobbing w realiach firmy – dopuszczalne formy, możliwe zasady.

Wzory zachowań zapobiegających pojawianiu się przejawów korupcji.

Właściwe reakcje na propozycje korupcyjne lub informacje o nich.

Podmioty uprawnione do reagowania – podział kompetencji, szczególna rola kierownictwa, rola służb HR

Odpowiedzialność prawna pracowników:

Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna,
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów przy udzielaniu zamówień publicznych,
Odpowiedzialność karna – sankcje i przykłady ich zastosowania.
Zmiany przepisów – szczegółowe informacje dotyczące wprowadzanej ustawy o jawności życia publicznego (2018).

Ochrona przed działaniami odwetowymi wobec osób sygnalizujących – konsekwencje planowanych zmian przepisów.

Sytuacja sygnalistów – problemy dowodowe.

Podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony i proponowane rozwiązania dotyczące kodeksu pracy.

Europejskie zalecenia/wytyczne UE dotyczące ochrony sygnalistów.

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne oraz procedury sygnalizowania nieprawidłowości:

wymogi dotyczące procedur tego rodzaju,
schemat postępowania przy tworzeniu wewnętrznej procedury antykorupcyjnej/sygnalizowania nieprawidłowości,
omówienie 2 przykładów firmowych procedur antykorupcyjnych,
związek z firmowymi programami (kodeksami) etycznymi,
przykład zawartości firmowego kodeksu etycznego (kodeksu postępowania).
Związek z problematyką przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji w zakładzie pracy.

Sposoby zgłoszeń – “gorące” linie.

Dobre praktyki związane ze zgłoszeniami – kwestie organizacyjne, techniczne, prawne i psychologiczne.

Przełamywanie oporu związanego z sygnalizowaniem nieprawidłowości.

Obszary, w których wskazane są zgłoszenia przez zatrudnionych w ramach procedury antykorupcyjnej/sygnalizowania nieprawidłowości – podsumowanie.

Konsultacje z uczestnikami zajęć.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00,

Odbiorcy szkolenia:

Dla kogo jest przeznaczone:

Pracownicy działów personalnych, osoby zajmujące się problematyką etyczną i antykorupcyjną w organizacji, pracownicy działów prawnych, kierownicy i specjaliści odpowiedzialni za przygotowanie norm.

  • Wrocław (woj. ), 18.6.2018 - 18.6.2018