Szkolenie - Symulacja LEAN OFFICE

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie produkcją
Logistyka » zarządzanie produkcją
Lean Manufacturing » Lean Manufacturing
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1709.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Cele szkolenia
• uzyskanie znacznych oszczędności czasowych związanych z poprawą efektywności procesów w swoim środowisku pracy,
• wyeliminowanie czynników mających negatywny wpływ na funkcjonowanie najważniejszych procesów administracyjnych,
• przełożenie, w prosty sposób, poznanych narzędzi na własne środowisko pracy.

Korzyści dla uczestników

• znajomość metod rozwiązywania problemów oraz podnoszenia efektywności procesów zgodnie z założeniami koncepcji Lean,
• umiejętność decydowania o sposobach funkcjonowania kluczowych procesów w prowadzonym przedsiębiorstwie,
• uzyskanie wiedzy na temat możliwości oszczędzania czasu związanych z poprawą efektywności procesów w swoim środowisku pracy,
• umiejętność eliminowania czynników mających negatywny wpływ na funkcjonowanie najważniejszych procesów administracyjnych,
• umiejętność przełożenia w prosty sposób, poznanych narzędzi na własne środowisko pracy.

Program szkolenia:

1. Krótka historia podejścia Lean:
• TPS (Toyota Production System) i JIT(Just In Time) – główne zasady działania,
• dlaczego Lean In Office – główne korzyści,
• podejście Lean – kultura, postawa, zachowanie,
• optymalizacja procesów administracyjnych – podejście procesowe.

2. Mapowanie strumienia wartości w procesach biurowych:
• zdefiniowanie czym jest „wartość” w środowisku administracyjnym,
• identyfikacja, mapowanie i analiza strumieni wartości,
• zrozumienie różnych rodzajów marnotrawstw biurowych.

3. Najważniejsze narzędzia podejścia Lean In Office:
• 5S (biurka i dokumentacja),
• komunikacja wizualna,
• ukierunkowanie na cel i wyniki,
• rola kierownictwa – wykorzystanie metody Hoshin Kanri,
• efektywne spotkania.

4. Odpowiednia organizacji środowiska pracy:
• zapewnienie ciągłego przepływu informacji,
• poznanie narzędzi wyrównania obciążenia pracą pracowników,
• polepszenie organizacji miejsca pracy,
• przeanalizowanie struktury organizacyjnej pod kątem zmian.

5. Rozwiązywanie problemów:

• narzędzia rozwiązywania problemów,
• praca zespołowa i komunikacja podczas rozwiązywania problemów.

6. Wskaźniki Lean In Office:
• przepływ,
• wykorzystanie elementów pracy standaryzowanej oraz kontroli jakości (wyłapywania błędów),
• KPI – Key Performance Indicators,
• wykorzystanie mierników do monitorowania efektywności działania,
• wizualizacja.

7. Zarządzanie pracownikami w podejściu Lean In office:

• dojrzały Leadership,
• system sugestii – Kaizen,
• wyzwania,
• wprowadzenie projektu Lean / Six Sigma w życie.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie), 4.7.2019 - 5.7.2019
  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 24.10.2019 - 25.10.2019
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %