Szkolenie - System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Szkolenia HR » Szkolenia HR
Szkolenia HR » Zarządzanie zespołem
Szkolenia HR » zarządzanie zespołem – rozwój pracowników
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1709.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Cele szkolenia
Celem proponowanego szkolenia jest więc z jednej strony dostarczenie wiedzy z zakresu metodologicznego opracowania SOOP, tak by ów system służył stawianym jemu celom i przekładał się na konkretne korzyści dla organizacji, działu HR, menedżerów i pracowników. Z drugiej strony celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników w umiejętności wdrażania systemów SOOP w swoich firmach, z szczególnym naciskiem na przekonywania do tych rozwiązań różnych grup interesów i radzenia sobie, z często błędnymi, przekonaniami na temat oceny i rozwoju, wśród kardy menedżerskiej, jak i pracowników.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
• jakie cele można zakładać przy budowaniu systemów okresowej oceny pracowniczej?
• jak definiować kompetencje zawodowe, by służyły one obiektywnej, rzetelnej i trafnej ocenie potencjału pracowników?
• jak budować arkusz oceny – kompetencji i celów – w zależności o potrzeb organizacji?
• jak planować proces oceny i jak tworzyć procedurę oceny w organizacji?
• jak realizować rozmowy oceniające w organizacji?
• jak przygotować menedżerów do oceny pracowników?
• jak przekonać pracowników, do bycia ocenianym i korzystania z wyników tej oceny?
• jak planować rozwój pracowników w oparciu o ocenę kompetencji?
• jakie korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników mogą płynąć z efektywnego wykorzystania SOOP w organizacji?

Program szkolenia:

1. Ocena okresowa – cele, założenia, korzyści:
• dlaczego organizacje decydują się na wdrażanie SOOP?
• korzyści z wdrażania SOOP w organizacji.

2. Powiązanie oceny okresowej z innymi systemami HR - opisy stanowisk pracy, rekrutacja i selekcja, zarządzanie szkoleniami, ścieżki następstw i awansów.

3. Metodologiczne założenia opracowań wspierających realizację projektu:
• katalog Kompetencji - definicja pojęcia "kompetencja", skale pomiarowe, sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie kompetencji,
• katalog Zadań - definicja pojęcia "zadanie" i "czynność", sposoby opracowywania Katalogu, definiowanie zadań,
• katalog celów - definicja pojęcia "cel" i "wskaźnik realizacji", sposoby opracowania Katalogu.

4. Harmonogram wdrożenia oceny okresowej.

5. Opracowanie opisów stanowisk pracy:
• realizacja spotkań panelowych,
• opracowanie kompetencji specjalistycznych,
• przyporządkowywanie kompetencji i zadań oraz określanie celów.

6. Kadra zarządzająca i jej rola w wdrażaniu w organizacji systemu ocen:
• zaopiniowania opracowanych katalogów - kompetencji, zadań, celów,
• przygotowanie do realizowania oceny,
• potencjalne trudności we współpracy.

7. Opracowanie procedury oceny.

8. Opracowanie wzoru arkusza oceny:
• prezentacja różnych rodzajów arkuszy stosowanych do oceny pracowników.

9. Komunikacja oceny organizacji:
• szkolenia/spotkania informacyjne dla pracowników i menedżerów,
• pozaszkoleniowe formy informowania pracowników o ocenie,
• błędy komunikacyjne i ich konsekwencje.

10. Realizacja oceny:
• przebieg rozmowy oceniającej (ocena kompetencji i stopnia realizacji zadań, wyznaczanie zadań),
• kalibracja ocen przez menedżerów. Rola HR w tym procesie,
• nadzór nad przestrzeganiem procedury,
• błędy w ocenie i ich zagrożenia,
• rozstrzyganie odwołań.

11. Zebranie wyników - opracowanie raportów zbiorczych.

12. Opracowywanie planów rozwoju pracowników po ocenie:
• jak wykorzystywać wyniki z oceny pracowników do wspierania ich rozwoju?
• rozwój osób dorosłych – najważniejsze zasady,
• szkolenia i pozaszkoleniowe formy rozwoju - coaching, działania podejmowane w miejscu pracy, programy wymiany wiedzy.

13. Trudności w realizacji wdrożeniu SOOP w organizacji - wnioski z wdrożeń:
• opór pracowników,
• nie przestrzeganie procedury,
• nieobiektywna ocena,
• przesunięcia czasowe,
• brak pomysłów na działania rozwojowe dla pracowników.

Metodologia:

Metody szkolenia
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi, bazującymi na zaangażowaniu uczestników. Ważnym elementem każdego szkolenia jest też poznanie ich oczekiwań i odpowiadanie na zgłaszane pytania i spostrzeżenia. Przygotowując program zajęć dążymy do tego, by uczestnicy mieli możliwość nauki „przez doświadczenie” w oparciu o zróżnicowane oraz dostosowane do ich potrzeb metody pracy. Najczęściej wykorzystywane metody szkoleniowe to:
• case study,
• dyskusja grupowa,
• analiza filmów i nagrań,
• wykłady i prezentacje,
• zadania symulacyjne.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Sopot (woj. pomorskie), 7.6.2018 - 8.6.2018
  • Zakopane (woj. małopolskie), 13.12.2018 - 14.12.2018
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %