Szkolenie - Taryfikacja towarów – nadawanie kodów CN oraz korzystanie ze wspólnej taryfy celnej

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Logistyka » transport
Logistyka » logistyka
Logistyka » łańcuchy dostaw
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 676.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Przekazanie uczestnikom szkolenia, w sposób przystępny i profesjonalny obszernej wiedzy z zakresu objętego programem szkolenia oraz praktycznych umiejętności poprawnego klasyfikowania towarów opartych na interpretacji i użyciu Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, wykorzystania baz danych zawartych w przeglądarkach taryfowych (ISZTAR 4, TARIC) a także wykorzystania bazy EBTI, konsultacja i omawianie indywidualnych problemów i zagadnień zgłaszanych przez uczestników szkolenia – studium przypadku oraz dyskusja, przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych umiejętności w zakresie taryfikacji w oparciu o przykłady, ćwiczenia oraz rozstrzygnięcia prawne w Unii Europejskiej.

Korzyści dla uczestników:

udział w profesjonalnie zorganizowanym i realizowanym szkoleniu z udziałem wysoko kwalifikowanego trenera,
zdobycie wiedzy i kompetencji zapewniających sprawne i poprawne prowadzenie działalności zawodowej,
zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie tematyki szkolenia,
możliwość indywidualnych konsultacji poszkoleniowych dla uczestników szkolenia, również w zakresie wnioskowania o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej.

Program szkolenia:

Podstawy prawne klasyfikacji taryfowej towarów w handlu zagranicznym

przepisy prawa międzynarodowego,
taryfikacja towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym
System zharmonizowany i Nomenklatura Scalona oraz Wspólna Taryfa Celna

budowa i zasady klasyfikacji HS i CN,
struktura Taryfy Celnej Unii Europejskiej.
Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej

znaczenie ORINS w procesie klasyfikowania towarów do właściwych pozycji,
szczegółowe omówienie kolejnych reguł z uwzględnieniem ich prawidłowego używania w taryfikowaniu towarów.
Źródła wiedzy o klasyfikacji taryfowej zawarte w orzecznictwie TSUE, rozporządzeniach Komisji UE i notach wyjaśniających do HS i CN publikowanych przez WCO

wyroki Trybunału Sprawiedliwoci UE w sprawach dotyczących klasyfikacji taryfowej,
rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji,
noty wyjaśniające do HS i CN.
Coroczne zmiany w klasyfikacji towarowej wynikające ze zmian Tabeli Stawek Celnych – rola tablic korelacyjnych

przykłady zmian w Taryfie Celnej obowiązujących od początku roku.
Wiążąca Informacja Taryfowa

rola i znaczenie WIT,
zmiany w stosowaniu i wnioskowaniu wynikające z pakietu Unijnego Kodeksu Celnego wprowadzone od 1 maja 2016 r.,
przegląd WIT wydanych w Polsce i UE z zastosowaniem aplikacji ISZTAR 4 i EBTI.
Praktyczne zadania taryfikacyjne przygotowane przez trenera ze szczegółowym omówieniem klasyfikacji oraz omówienie przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Dostępne terminy:
28-08-2020
08-10-2020

Informacje organizacyjne:

Rozkład godzinowy: 9:00 – 15:00

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metodologia:

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się profesjonalnie obrotem towarowym, kierowaniem i obsługą procesów celnych i logistycznych z wykorzystaniem klasyfikacji taryfowej towarów a także osoby dokonujące zgłoszeń celnych, osoby składające deklaracje INTRASTAT i osoby zaangażowane w dokumentowanie pochodzenia towarów. Serdecznie zapraszamy też osoby pragnące zdobyć kompleksową i pełną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie użycia Taryfy Celnej Unii Europejskiej:

przedsiębiorcy, menedżerowie i pracownicy działów logistyki, spedycji, księgowości i działów handlowych;
agenci i brokerzy celni oraz osoby aplikujące do zawodu agenta celnego;
osoby odpowiedzialne w organizacji za kontakty i współpracę z organami celno-skarbowymi oraz agencjami celnymi.