Szkolenie - Team Building – jak efektywnie i z przyjemnością pracować w dobrym zespole?

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Umiejętności osobiste » komunikacja
Zarządzanie zespołem » praca w zespole
Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Czas trwania: 2 dni 16 h
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

Grupa Szkoleniowa zaprasza do realizacji szkoleń firmowych.

To nasz trener przyjedzie do Was, by wzmacniać Wasze umiejętności w wybranym zakresie.


Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.

Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.

Czas trwania: 2 dni

Liczba osób w grupie do ustalenia.

Podana kwota szkolenia jest szacunkową wyceną i nie stanowi wiążącej oferty. Celem otrzymania indywidualnej oferty zapraszam do przesłania zapytania na adres biuro@solberg-szkolenia.pl lub zadzwoń (33) 300 31 45

Szukasz szkoleń otwartych ? Zapraszamy do zapoznania się z naszym harmonogramem szkoleń http://solberg-szkolenia.pl/images/Pliki/harmonogram_SOLBERG.pdf

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmuje:

Wprowadzenie w tematykę szkolenia jest połączone z wzajemnym zapoznaniem się uczestników poprzez mini-prezentację własnej osoby.

Wypełniane indywidualnie testy cech osobowości oraz ról zespołowych, pozwolą uczestnikom lepiej poznać swój sposób zachowania i funkcjonowania w grupie. Uświadomią im również ich indywidualny wkład w pracę grupy oraz wskażą wartości płynące z różnorodności ról, jakie przypadają na innych członków zespołu oraz sugeruje obszary, które warto doskonalić.

Ćwiczenia warsztatowe wykonywane w grupach pomogą uczestnikom poznać wartości, jakie daje praca zespołowa, ale również wskażą na zagrożenia i źródła powstawania konfliktów, z naciskiem na późniejszy brak możliwości realizacji zadania. Każde podsumowanie ćwiczenia oparte będzie o moderowaną dyskusję oraz mini-wykład nawiązujący do specyfiki pracy zespołu, reguł, jakie nią kierują oraz mechanizmów psychologicznych, które zwykle uaktywniają się podczas wykonywania wspólnego zadania.

W kolejnych częściach szkolenia uczestnicy podzieleni na konkurujące ze sobą grupy zaangażują się w gry strategiczne, których celem będzie doskonalenie pracy zespołowej oraz skutecznej komunikacji zarówno w zespołach, jak i między zespołami. Gry będą wymagać od uczestników opracowania i wdrożenia strategii działań zespołu, negocjacji handlowych oraz pracy pod presją czasu. Rozgrywki będą znakomitą okazją do przyjrzenia się rolom pełnionym w zespole, preferowanym sposobom komunikacji i rozwiązywania problemów, jak również tworzącym się w zespole różnym relacjom. To bardzo ciekawe doświadczenie pozwoli na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacji realnego grupowego zadania oraz będzie sposobem doskonalącym umiejętność pracy zespołowej, będąc równocześnie świetną zabawą integrującą dla uczestników szkolenia.

W trakcie podsumowania szkolenia uczestnicy posługując się informacją zwrotną podzielą się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy zespołowej oraz zidentyfikują sytuacje, w których będą mieli możliwość wykorzystać nową wiedzę i nabyte umiejętności.

Bloki tematyczne szkolenia:

1. Czym jest efektywny zespół?

Istota i znaczenie pracy zespołowej
Proces grupowy
Etapy pracy zespołowej
Strategie efektywnej pracy grupowej
Rola lidera w procesie Teambuildingu
2. Różni ludzie w drodze do jednego celu.

Typy osobowości vs. zachowania w zespole
Budowanie autorytetu
Podobieństwa i różnice między członkami grupy
Co pomaga, a co szkodzi w osiąganiu celu
Role zespołowe – kogo gramy w grupie
3. Komunikacja w zespole:

Znaczenie komunikacji dla dobrego funkcjonowania zespołu
Rodzaje komunikacji – werbalna i niewerbalna
Bariery komunikacji w procesie pracy zespołowej
Znaczenie informacji zwrotnej
Konstruktywna krytyka – element rozwojowy/mobilizujący
4. Konflikty w zespole, cel zespołu a cele jednostek

Znaczenie konfliktu dla skutecznej realizacji celu
Źródła konfliktów w grupie
Sposoby rozwiązywania konfliktów
Metody pracy ze stresem, techniki szybkiej relaksacji,
5. Produktywność/ efektywność zespołu: czynniki sukcesu

Organizacja i harmonogram spotkań zespołu
Planowanie i podział zadań
Efektywne podejmowanie decyzji
Komunikacja, wsparcie, motywowanie
Rywalizacja czy współpraca – wykorzystanie ról zespołowych
Techniki twórczego myślenia
Reakcja na zmianę, coachingowe rozwiązywanie problemów Action Learning
Praca pod presją czasu

Forma szkolenia:

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatu (ok.85%), którego celem jest doskonalenie

umiejętności uczestników oraz mini – wykładu systematyzującego wiedzę dotyczącą

optymalnego funkcjonowania w zespole (ok.15%).

Metody wykorzystywane w trakcie szkolenia:

dyskusja moderowana przez trenera,
ćwiczenia w grupach,
gry strategiczne w konkurujących ze sobą zespołach,
testy wypełniane indywidualnie,
mini wykłady z opisem casy study z własnej praktyki biznesowej,

Odbiorcy szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:

Poznają korzyści płynące z pracy w grupie oraz czynniki warunkujące efektywną pracę zespołową.
Zapoznają się ze specyfiką pracy w grupie i regułami, jakie nią kierują.
Zdobędą wiedzę na temat sposobów ustalania celów oraz opisywania i rozdzielania poszczególnych zadań w zespole.
Poznają wartość komunikacji w grupie, tworzenia poprawnych komunikatów, znaczenie informacji zwrotnej, jak również sposoby pokonywania barier komunikacyjnych.
Rozwiną praktyczne umiejętności komunikacyjne - porozumiewania się w celu realizacji zadania, np.: udział w dyskusji, negocjacjach, ustalaniu kompromisu.
Nauczą się korzystać z informacji zwrotnej, jako znakomitego środka w unikaniu błędów komunikacyjnych i budowania zdrowych relacji.
Zdobędą wiedzę z zakresu różnych metod procesu decyzyjnego, jak również sposobów unikania najczęstszych błędów przy podejmowaniu decyzji.
Zapoznają się z rodzajami ról zespołowych oraz znaczeniem, jakie odgrywają w dobrze funkcjonującym zespole.
Przećwiczą zdobytą wiedzę i umiejętności w trakcie intensywnych warsztatów.
Poprzez udział w grach zespołowych zweryfikują nowo nabyte umiejętności i sprawdzą się wykonując skomplikowane zadanie pod presją czasu.
Wspólnie wypracują model efektywnej współpracy zespołu.

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...