Szkolenie - TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie produkcją
Logistyka » zarządzanie produkcją
Logistyka » zarządzanie jakością
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: Cena od 1648.20 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Korzyści dla uczestników
• poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby wdrożeniowe,
• sparametryzowanie efektywności systemu poprzez monitorowanie OEE,
• umiejętność rozwijania systemu TPM w filarach FI, PM, AM, TT, EEM, QM,
• poznanie metod analizy danych i problemów występujących w parku maszynowym,
• poznanie metod zarządzania ryzykiem związanego z parkiem maszynowym,
• przełamanie obaw i lęków osób zaangażowanych we wdrożenie TPM w zakładzie,
• wiedza i umiejętności niezbędne do sprawowania funkcji lidera działu DUR(TPM),
• zapoznanie z narzędziami i technikami stosowanymi podczas funkcjonowania TPM,
• nabycie umiejętności prowadzenia projektów doskonalących TPM w organizacji,
• systemowe podejście do zarządzania TPM w organizacji.

Program szkolenia:

1. Wstęp do produktywności:
• czym jest TPM - historia zarządzania,
• określenie strategii TPM dla firmy,
• rola Działu Utrzymania Ruchu.

2. Wskaźniki efektywności TPM wydajności parku maszynowego OEE:
• obliczanie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia, parku maszynowego,
• wskaźniki efektywności procesu KPI: MTBF, MTTR,
• 6 Wielkich Strat Omówienie 6 rodzajów strat mających wpływ na mniejszą wydajność maszyn, najczęstszych przyczyn występowania oraz zalecanych środków zaradczych - ćwiczenie.

3. Planned Maintenance:
• rola koordynacji działań na linii Dział Utrzymania Ruchu – Dział Produkcji,
• mierniki MTBF i MTTR jak wykorzystywać.

4. Focused Improvement:
• sposoby eliminacji 6 Wielkich Strat poprzez działania zespołów Kazein. Omówienie metod analizy problemów - PM i 5xWhy.

5. Early Equipment Management:
• kompleksowe zarządzanie parkiem maszynowym, Life-cycle costing, zakupy urządzeń. System diagnostyki urządzeń. Tworzenie spójnego systemu obiegu dokumentów. Tworzenie procesów działań UTR.

6. Autonomous Maintenance + 5S:
• program zaangażowania operatorów w obsługę maszyn, 7 Faz wdrożenia, powiązanie Obsługi Autonomicznej z 5S - ćwiczenie,
• standardy czyszczenie i konserwacji,
• samodzielne przeglądy - anomalia.

7. Quality Maintenance:
• jakościowa obsługa maszyn, opis najczęstszych przyczyn defektów maszyn i ich wpływ na produkcję, metody wbudowywania jakości w proces produkcyjny i działanie maszyn - poka-yoke.

8. Podejmowanie decyzji o kierunku działań w oparciu o analizę ograniczeń TOC:
• obliczanie aspektu ekonomicznego podejmowanych decyzji.
• określanie "czynników ograniczających" firmę.

Metodologia:

• wykład,
• dyskusja,
• wymiana doświadczeń,
• ćwiczenie,
• plan samodzielnej pracy (follow up) po szkoleniu.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 3.12.2020 - 4.12.2020
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %