Szkolenie - Uprawnienia kierownicze w praktyce. Ograniczanie ryzyka w zarządzaniu

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » kierowanie
Zarządzanie zespołem » Zarządzanie zespołem
Szkolenia HR » Zarządzanie zespołem
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1832.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Najbardziej kompleksowe zajęcia szkoleniowo – warsztatowe, podnoszące poziom wiedzy i kompetencje osób kierujących pracą i ludźmi, oparte na ponad 25 letniej praktyce prowadzącego. Omawiane są zarówno kwestie prawne, związane z pełnieniem funkcji kierowniczej i efektywnym zarządzaniem oraz te, które są niezbędne przy rozwiązywaniu często występujących problemów w kierowaniu zespołami (także problemów występujących w zarządzaniu pojedynczymi pracownikami). Szkolenie umożliwia przyswojenie, w formule warsztatowej, wiedzy, umiejętności i dobrych nawyków – w odniesieniu do typowych zagrożeń występujących w zarządzaniu. Ma również na celu ograniczenie negatywnych skutków ryzyka w pracy kierowniczej. W trakcie szkolenia w bardzo przystępny, zrozumiały sposób udostępniana jest wiedza – jak powinno wyglądać przekazywanie zadań, ocena i rozliczanie podwładnych, bieżące zarządzanie – zgodne z prawem i efektywne merytorycznie. Umożliwia zwiększenie efektywności kierowania, odnosi się do najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Korzyści
Przyswojenie praktycznej wiedzy opartej na bardzo dużym doświadczeniu eksperta prowadzącego oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poziomu umiejętności ważnych w kierowaniu ludźmi i pracą - na podstawie zrealizowanych w trakcie zajęć ćwiczeń.

Cel
Celem szkolenia „UPRAWNIENIA KIEROWNICZE W PRAKTYCE. OGRANICZANIE RYZYKA W ZARZĄDZANIU” jest – umożliwienia zdobycia i utrwalenia wiedzy dotyczącej właściwej realizacji uprawnień kierowniczych. Celem szkolenia jest również usystematyzowanie ujętej kompleksowo wiedzy z obszaru zarządzania pracą i ludźmi - ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ryzyk występujących w tych obszarach. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu praktyk oraz narzędzi stosowanych w zarządzaniu pracownikami, potrafi przekazywać zadania podwładnym, egzekwować polecenia, rozliczać i oceniać pracowników - zgodnie z prawem i dobrymi praktykami. Po zajęciach uczestnik potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy związane ryzykiem w zarządzaniu. Zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą efektywność kierowania oraz współpracy.

Program szkolenia:

DZIEŃ I
Uprawnienia kierownicze – prawne i organizacyjne podstawy zarządzania ludźmi i pracą
Korzystanie z uprawnień kierowniczych – skuteczne zarządzane i ograniczanie konfliktów
Realizacja uprawnień kierowniczych – przekazywanie zadań w procesie pracy
Realizacja uprawnień kierowniczych – prowadzenie zespołu
Realizacja uprawnień kierowniczych – efektywna ocena i rozliczanie zatrudnionych
Realizacja uprawnień kierowniczych – właściwa motywacja podwładnych
Podsumowanie I dnia zajęć
DZIEŃ II
RYZYKO KIEROWNICZE – IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
RYZYKO MERYTORYCZNE (OPERACYJNE) W PRACY KIEROWNICZEJ
RYZYKO PERSONALNE (KADROWE) W PRACY KIEROWNICZEJ
RYZYKO PRAWNE W PRACY KIEROWNICZEJ
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ
Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

Odbiorcy szkolenia:

Adresatami szkolenia są kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy wszystkich szczebli - w firmach, urzędach, instytucjach.

  • Warszawa (woj. ), 24.10.2019 - 25.10.2019
  • Kraków (woj. ), 5.12.2019 - 6.12.2019