Szkolenie - Wdrożenie systemów zarządzania BHP zgodnych z PN-N-18001/OHSAS 18001 i ocena ryzyka

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Zarządzanie jakością » BHP
Czas trwania: 3 dni
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy BSI Group Polska Spółka z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 223306180
  • Adres e-mail: infopoland@bsigroup.com

Informacje podstawowe:

Stworzenie finansowo efektywnego systemu zarządzania uwzględniającego wymagania prawne może stanowić obecnie duże wyzwanie. Jest to szczególnie dobrze zauważalne w przypadku systemu zarządzania BHP. Kurs ten prezentuje zasady zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem metod identyfikacji zagrożeń, szacowania wielkości ryzyka zawodowego oraz planowania działań korygujących. Ten trzydniowy kurs pokazuje uczestnikom jak wdrożyć i utrzymać system zarządzania oparty na PN-N-18001 / OHSAS 18001.

Program szkolenia:

Uczestnicy szkolenia:
• Osoby odpowiedzialne za tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania w Organizacji, a w szczególności pełnomocnicy i przedstawiciele najwyższego kierownictwa
• Kierownicy działów BHP
• Personel odpowiedzialny za planowanie auditów
• Auditorzy systemów zarządzania

Metodologia:

Zakres merytoryczny szkolenia:
• Wymagania prawne
• Wprowadzenie do systemów zarządzania BHP oraz koncepcja „kultury BHP”
• Metody zbierania informacji i identyfikowania zagrożeń
• Ocena ryzyka metodą zalecaną przez PN-N-18002 oraz metodą Risk Score
• Inne metody szacowania wielkości ryzyka zawodowego
• Działania podejmowane na podstawie oceny ryzyka
• Przegląd PN-N-18001 / OHSAS 18001 i porównanie z normami ISO 9001 i 14001
• Kluczowe elementy systemu zarządzania BHP:
- Przegląd stanu początkowego,
- Polityka BHP,
- Planowanie, w tym ocena ryzyka i identyfikacja wymagań prawnych i innych,
- Wdrożenie i funkcjonowanie,
- Auditowanie oraz weryfikacja skuteczności podejmowanych działań korygujących,
- Przegląd zarządzania,
- Elementy integracji systemów zarządzania.

Odbiorcy szkolenia:

Korzyści:
przygotowanie do prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP, w tym: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat,
możliwość wymiany doświadczeń, skutkująca przeniesieniem najlepszych praktyk do Twojej organizacji,
inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym

Materiały dydaktyczne:

Koszt:
Do ustalenia (kurs zamknięty na terenie Państwa zakładu)

Przyznawane certyfikaty:

Tak

Referencje:

BSI Group Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa
T: +48 (22) 330 61 80

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...