Szkolenie - Wizaż i stylizacja z elementami fryzjerstwa - studia podyplomowe

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Studia podyplomowe » Studia podyplomowe
Czas trwania: studia podyplomowe trzysemestralne
Wartość: 5200.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 81 4413311
  • Adres e-mail: edukacja@wsns.lublin.pl

Informacje podstawowe:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu wizażu i stylizacji, a także elementów fryzjerstwa. Studia umożliwiają przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu wizażysty, stylisty, zaś dla nauczycieli przedmiotów praktycznych stanowią one możliwość rozszerzenia kompetencji o dodatkowe umiejętności.

Program szkolenia:

W ramach zajęć realizowane są zagadnienia w zakresie m.in.:

Anatomia i fizjologia skóry
Dermatologia
Wizaż i analiza kolorystyczna
Ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków
Specjalistyczna aparatura kosmetyczna
Estetyka
Podstaw kosmetyki
Higiena
Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
Surowce kosmetyczne i chemia kosmetyków kolorowych
Formy kosmetyczne
Toksykologia
Podstawy alergologii
Technologie fryzjerskie
Podstawy trychologii kosmetologicznej
Pracownia wizażu i stylizacji
Pracownia fryzjerska
Pracownia fotograficzna

Program studiów obejmuje trzy semestry, 500 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń) oraz praktykę zawodową z metodyką nauczania fryzjerstwa oraz wizażu w łącznym wymiarze 120 godzin.

Metodologia:

Studia są realizowane także metodą tradycyjną, podczas sobotnich zjazdów słuchacze biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których nabywają umiejętności praktycznych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w warsztatach.

Odbiorcy szkolenia:

Adresat studiów

Studia są skierowane głównie do nauczycieli przedmiotów praktycznych, jak również do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia w szczególności o profilu kosmetycznym, medycznym, biologicznym, przyrodniczym oraz do wszystkich osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje, zdobyć szeroką wiedzę i nowe umiejętności w zakresie wizażu, stylizacji sylwetki i fryzjerstwa.

Materiały dydaktyczne:

Słuchacze otrzymują podręczniki multimedialne na dysku CD-ROM. Każdy słuchacz podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych. Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Studia są realizowane także metodą tradycyjną, podczas sobotnich zjazdów słuchacze biorą udział w zajęciach warsztatowych, podczas których nabywają umiejętności praktycznych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w warsztatach.

Przyznawane certyfikaty:

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WIZAŻ I STYLIZACJA Z ELEMENTAMI FRYZJERSTWA Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną
Ocena na świadectwie to średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.