Szkolenie - Wymagania SZJ wg normy PN-EN ISO 9001:2015

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie jakością » zarządzanie jakością
Logistyka » zarządzanie jakością
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

Opis szkolenia i cel
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyczną wiedzą na temat wdrożenia wymagań Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 w organizacji oraz nabycie umiejętności zarządzania zmianą w organizacji w kontekście wprowadzenia nowego standardu ISO 9001 oraz poznanie szans i zagrożeń dla firm.

Korzyści dla uczestników
• zdobycie wiedzy na temat podstawowych różnic między wymaganiami poprzedniego (PN-EN ISO 9001:2009) i nowego standardu (PN-EN ISO 9001:2015),
• podniesienie umiejętności dostosowania obecnie funkcjonującego Systemu zarządzania jakością do wymagań nowego standardu z 2015 roku,
• zrozumienie istoty i kierunku zmian w nowoczesnych standardach ISO w zakresie systemów zarządzania jakością,
• poznanie wymagań poszczególnych elementów nowej normy PN-EN ISO 9001:2015,
• zdobycie wiedzy oraz umiejętności zastosowania konkretnych technik i narędzi w ramach nowego Systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia:

1. Podstawowe różnice PN-EN ISO 9001:2015 vs 2009.
2. Kalendarium zmian dla firm.
3. Elementy PN-EN ISO 9001:2015 oraz ich wymagania - struktura normy.
4. PN-EN ISO 9001:2015 Wprowadzenie.
5. Zakres normy.
6. Powołania normatywne.
7. Terminy i definicje.
8. Kontekst organizacji:
• zrozumienie organizacji i jej kontekstu,
• zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
• określenie zakresu systemu zarządzania jakością,
• system zarządzania jakością i jego procesy,
9. Przywództwo:
• przywództwo i zaangażowanie,
• polityka,
• role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji.
10. Planowanie:
• działania odnoszące się do ryzyk i szans,
• cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia,
• planowanie zmian.
11. Wsparcie:
• zasoby,
• kompetencje,
• świadomość,
• komunikacja,
• udokumentowane informacje.
12. Działania operacyjne:
• planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi,
• wymagania dotyczące wyroów i usług,
• projektowanie i rozwój wyrobów i usług,
• nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz,
• produkcja i dostarczanie usługi,
• zwolnienie wyrobów i usług,
• nadzór nad niezgodnymi wyjściami.
13. Ocena efektów działania:
• monitorowanie, pomiary, analiza i ocena,
• audit wewnętrzny,
• przegląd zarządzania.
14. Doskonalenie:
• postanowienia ogólne,
• niezgodności i działania korygujące,
• ciągłe doskonalenie.
15. Zarządzanie zmianą w organizacji - jak wprowadzić nowy standard ISO 9001.
16. Szanse i zagrożenia dla firm, wynikające z nowego standardu ISO 9001.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 8.10.2020 - 9.10.2020