Szkolenie - Zakupy nie tylko dla kupców

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Logistyka » logistyka
Logistyka » spedycja
Logistyka » zarządzanie produkcją
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 971.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w organizacji i zarządzaniu zakupami: od zdefiniowania funkcji, poprzez organizację i zarządzanie zakupami, relacje z dostawcami, aby mogli optymalizować procesy i osiągać z tego tytułu znaczące oszczędności w kosztach zakupów.
Cele szczegółowe:

Przedstawienie najnowszych kierunków zmian w zakresie patrzenia na znaczenie i funkcję zakupów czy zaopatrzenia w nowoczesnych przedsiębiorstwach,
Podanie metod optymalizacji procesów zakupowych, ze szczególnym uwzględnienie struktur organizacyjnych,
Przedstawienie narzędzi optymalnego wyboru i oceny dostawców, ograniczających do minimum ryzyka dla strony zakupowej,
Podanie zasad współpracy z dostawcami towarów i usług, umożliwiających redukcje wolumenów koniecznych zapasów, przy zagwarantowaniu ciągłości dostaw.

Korzyści dla uczestników:
Zapoznanie się z najlepszymi praktykami w sferze zakupów, szczególnie budowania i zarządzania działem zakupów lub zaopatrzenia,
Poznanie metod zbierania i weryfikacji danych dotyczących rynku produktów i ich dostawców oraz budowania odpowiednich strategii zakupowych zależnie od kategorii produktów,
Poznanie narzędzi budowania i rozwijania relacji z dostawcami, szczególnie w zakresie definiowania celów współpracy i wprowadzania struktur organizacyjnych, optymalizujących współpracę zakupowo-logistyczną,
Określenie i szacowanie różnego ryzyka, związanego z wyborem dostawców oraz zapewnieniem niezakłóconego przebiegu procesów zakupowych,

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Współczesna rola zakupów dla przedsiębiorstwa – strategiczna czy tylko operacyjna?
Produkować czy kupować – poziomy decyzji w zaopatrzeniu,
Kluczowe czynniki wpływające na sposoby pozyskania surowców, materiałów, produktów i usług,
Analiza danych zakupowych – przejrzystość informacji,
Systemy strategicznego planowania zakupów i zaopatrzenia.

Jak powinna być rola współczesnego Dział Zakupów/Zaopatrzenia w nowoczesnej firmie?
Zadania, funkcje i struktura organizacyjna integrującego Działu Zakupów/Zaopatrzenia,
Zasady współpracy Działu Zakupów/Zaopatrzenia z innych komórkami organizacyjnymi firmy,
Optymalny proces decyzyjny w zakupach/zaopatrzeniu,
Wartość dodana Działu Zakupów/Zaopatrzenia dla przedsiębiorstwa,
Dział Zakupów/Zaopatrzenia w sytuacji globalizacji i recesji gospodarki światowej.

Jak budować wiedzę o rynku i kupowanych produktach i usługach?
Źródła wiedzy o rynku i potencjalnych dostawcach,
Wielokryterialne narzędzia kategoryzacji produktów z punktu widzenia zakupów/zapatrzenia,
Strategie zakupowe dostosowane do kategorii produktowych.

Jakie kryteria stosować przy wyboru i ocenie dostawców?
Kryteria wyboru i oceny konkurencyjności dostawców,
Metody audytu organizacyjnego dostawcy,
Narzędzia analizy stabilności finansowej potencjalnych i aktualnych dostawców,
Metody KPI okresowej oceny dostawców.

Jak redukować ryzyka we współpracy z dostawcami?
Metody ograniczenia ryzyka zakupowego, szczególnie z nowymi dostawcami,
Mechanizmy kontroli jakości,
Optymalizacja i standaryzacja zakupów,
Zabezpieczenie interesów w kontraktach zakupowych,
Global Sourcing – walidacja korzyści i ryzyka w zakupach międzynarodowych

Jak współpracować i budować relacje z dostawcami?
Etapy budowania relacji z dostawcami,
Transakcje a budowanie relacji z dostawcą,
Podstawowe elementy partnerstwa strategicznego z dostawą,
Dostawy zasobem firmy,
Systemy komunikacji w budowaniu relacji, zasad współpracy i oceny dostawców,
Współpraca z trudnymi dostawcami: monopolistą, dostawcą narzuconym przez odbiorcę.

Jak optymalizować procesy zakupowe?
Optymalne strategie zakupowe dostosowane do rodzaju towaru oraz specyfiki kupującego,
Sposoby usprawnienia procesu planowania i prognozowania potrzeb,
Ogólne warunki sprzedaży a ogólne warunki zakupów sprzedawanych towarów,
Optymalne systemy planowania dostaw CPFR i sposoby realizacji zamówień VMI,
Zamówienia jednorazowe a długoterminowe kontrakty ramowe.

Metodologia:

Mini wykłady multimedialne przedstawiające zagadnienia merytoryczne
Dyskusje moderowane przez trenera
Ćwiczenia indywidualne i grupowe

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:
Właściciele i dyrektorzy firm
Managerowie i specjaliści działów: rozwoju, produkcji, marketingu, sprzedaży, finansów i logistyki, odpowiadający za dział zakupów/zaopatrzenia lub bezpośrednio z nim współpracujących,
Managerowie i specjaliści działów zakupów/zaopatrzenia.

  • Kraków (woj. ), 26.9.2018 - 26.9.2018
  • Poznań (woj. ), 24.10.2018 - 24.10.2018
  • Katowice (woj. ), 12.12.2018 - 12.12.2018