Szkolenie - Zamówienia publiczne do 30 000 euro z uwzględnieniem elektronizacji -2-dniowe warsztaty praktyczne.

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Prawo i zamówienia publiczne » prawo
Prawo i zamówienia publiczne » zamówienia publiczne
Finanse i rachunkowość » inwestowanie
Czas trwania: szkolenie trwa 2 dni (16h)
Wartość: 1537.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 613070303
  • Adres e-mail: info@szkolenia-semper.pl

Informacje podstawowe:

Cel szkolenia:

Pierwsza część szkolenia poświęcona jest elektronizacji zamówień publicznych – przygotowania się zamawiającego na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, form komunikacji elektronicznej, sposobu przygotowania dokumentów przetargowych, korzystania z platform elektronicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Druga część szkolenia poświęcona jest udzielaniu zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro, w tym m.in. szacowaniu wartości zamówienia, tworzeniu regulaminu udzielania małych zamówień, sposobów przygotowania i udzielania małych zamówień, a także odpowiedzialności za błędy związane z udzielaniem małych zamówień.

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
Zapoznać się z zasadami i zdobyć umiejętność przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówienia publicznego po elektronizacji. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą zamówień publicznych w wartości nie przekraczającej 30 tysięcy euro począwszy od zaplanowania zamówienia, ustalenia jego wartości, przez zastosowanie odpowiedniej procedury do udzielenia małego zamówienia.

Program szkolenia:

Dzień I
Przetarg nieograniczony elektronicznie
1.Wprowadzenie
1) Elektronizacja czy korespondencja w formie elektronicznej po 18 października 2018 roku.
2) Mała elektronizacja - 18 kwietnia 2018 r.
3) Elektronizacja zamówień „unijnych” - 18 października 2018 r.
4) Pełna elektronizacja - 1 stycznia 2020 r.
2.Elektronizacja zamówień publicznych – założenia
1) rozwiązania istniejące – wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.
2) platforma e-Zamówienia w procesie udzielania zamówień publicznych.
3.Komunikacja elektroniczna po 18 października 2018 r.
1) kwalifikowany podpis elektroniczny, – kto powinien posiadać.
2) mini portal e-Zamówień, portale komercyjne.
3) przygotowywanie dokumentów: forma elektroniczna a elektroniczna kopia dokumentu.
4) przekazywanie dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4.Prowadzenie przetargu nieograniczonego po 18 października 2018 r.
1) wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące komunikacji z wykonawcami.
2) możliwość odstąpienia od wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, zasada niedyskryminacji.
4) Otwarcie ofert.
5) Udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po elektronizacji.

Dzień II
Udzielanie zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro
1.Omówienie aktualnego stanu prawnego
1) Ustawa o finansach publicznych.
2) Ustawa Kodeks Cywilny
2. Przegotowanie do udzielenie zamówienia
1) Planowanie zamówień publicznych - Plan finansowy a plan zamówień publicznych.
2) Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro – obowiązek czy „dobra praktyka”.
3) Obligatoryjne i fakultatywne zapisy w treści regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
4) Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia – zamówienia okresowe.
5) Zakaz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania Ustawy Pzp.
6) Stosowanie dyspozycji art. 6a Ustawy Pzp.
7) Realizacja planu zamówień publicznych a zamówienia nieplanowane; Szacowanie wartości zamówień nieplanowanych.
8) Opis przedmiotu zamówienia?
9) Warunki udziału w postępowaniu.
A) Sposób opisywania i dokonywanie oceny ich spełnienia.
B) Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazania spełniania warunków.
10) Kryteria oceny ofert.
11) Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
3.Udzielanie zamówień publicznych do 30 000 euro
1) Przykładowe sposoby udzielania zamówień do 30 000 euro.
2) Ofertowy sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
3) Negocjacyjny sposób udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
4) Dokumentowanie udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro.
5) Kiedy umowa w formie pisemnej, ewentualnie elektronicznej.
6) Zmiany umów w zamówieniach do wartości 30 000 euro.
7) Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków unijnych.
4.Rejestr zamówienia publiczne do 30 000 euro na potrzeby sprawozdania rocznego.
1) Rejestrowanie umów pisemnych.
2) Rejestrowanie faktur i rachunków.
5.Możliwe naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień do 30 000 euro.
1) Odpowiedzialność za błędy w zamówieniach do 30 000 euro.
A) Odpowiedzialność kierownika jednostki.
B) Odpowiedzialność pracowników w kontekście powierzenia obowiązków.
C) Odpowiedzialność za nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia.
D) Zaniechanie naliczenia kary umownej od wykonawcy.
E) Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza plan finansowy.
6.Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metodologia:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.
Trener

Piotr Wiśniewski
Specjalizacja trenerska:

Trener- praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współautor publikacji pt. „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców”, wydawnictwa Forum. Autor około stu artykułów z dziedziny zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Od kilkunastu lat stały współpracownik miesięcznika Monitor Zamówień Publicznych. Kierownik Zespołu ds. Prawnych. Pełnomocnik reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradca, konsultant, autor opinii prawnych z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych. Przygotował i przeprowadził wiele postępowań o udzielenie zamówień publicznych, również o wartości powyżej 20 milionów euro, poddanych kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jako trener przeprowadził na przestrzeni ostatnich lat wiele wysoko ocenianych szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Odbiorcy szkolenia:

    pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Materiały dydaktyczne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć
szkolenie trwa 2 dni (16h)
zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

Inwestycja:

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl

Przyznawane certyfikaty:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Referencje:

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.szkolenia-semper.pl/referencje

  • Kraków (woj. małopolskie), 16.5.2019 - 17.5.2019
  • Warszawa (woj. mazowieckie), 27.6.2019 - 28.6.2019