Szkolenie - ZARZĄDZANIE EMOCJAMI

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1832.70 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 713418510
  • Adres e-mail: n.rudolf@vade.com.pl

Informacje podstawowe:

Skąd się biorą emocje?
Jaką mamy własną świadomość emocjonalną?

Czy rozumiemy stany emocjonalne innych osób?

Jak kontrolować emocje i kierować nimi,
by usprawnić nasze działania i relacje z otoczeniem?

Warto poznać teoretyczne i praktyczne aspekty
oddziaływania emocji na skuteczność każdego z nas.
Dlatego też zapraszamy do udziału w warsztatach
prowadzonych przez prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego.

Program szkolenia:

1. EMOCJONALNA NATURA CZŁOWIEKA
Rola uczuć w życiu, wartość użytkowa wrażliwości emocjonalnej, fizjologia, biochemia i psychologia uczuć.

2. PODSTAWOWE EMOCJE I ICH ZNACZENIE W ZARZĄDZANIU
Metoda kolorowych kapeluszy wg Edwarda de Bono – jak je nosić i stosować w różnych sytuacjach, czyli panowanie nad własnymi emocjami.

3. STRES I FRUSTRACJA JAKO „KONIECZNE” ELEMENTY ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGOFazy stresu: orientacja, mobilizacja, wyczerpanie. Syndrom wypalenia zawodowego, utrudnienia, przeszkody i blokady w dążeniu do celów, ich interpretacja i doświadczanie.

4. TECHNIKI KONTROLOWANIA POZIOMU STRESU – OD CHWILOWEJ RELAKSACJI DO ZMIANY STYLU ŻYCIA
Kontrola emocjonalna, psychiczne „szczepienie” antystresowe i dobre samopoczucie. Osiemnaście sposobów na stres.

5. KONCEPCJA ZDROWEJ ORIENTACJI OPTYMISTYCZNEJ P. SELIGMANA
Elementy zmienne i stałe w budowaniu nastrojów i emocji, autosugestia, pozytywne nastawienia.

6. SYTUACJE TRUDNE
Konflikty interpersonalne i grupowe, obawa przed niepowodzeniem, agresja i wrogość, przeciążenia i frustracje, nadmierne wymagania, traumatyczne doświadczenia osobiste.

7. JĘZYK CIAŁA W EKSPRESJI EMOCJI Gestykulacja, mimika, wygląd fizyczny, ruch, spojrzenia, przestrzeń osobista i publiczna. Asertywne formy zachowań niewerbalnych.

8. DEKALOG POPRAWNEJ KOMUNIKACJI
Sztuka słuchania i obserwowania jako podstawa sztuki mówienia, najważniejsze pułapki komunikacyjne związane z treściami, procesem i cechami indywidualnymi. Przekazywanie wiedzy i informacji, nakłanianie do działania.

Metodologia:

ćwiczenia, scenki, kwestionariusze autodiagnozy, praca indywidualna i w parach, ćwiczenia zespołowe

Odbiorcy szkolenia:

Kadra Kierownicza
Managerowie
Specjaliści

Materiały dydaktyczne:

Broszura
Notes
Długopis

Przyznawane certyfikaty:

Potwierdzamy uczestnictwo w zajeciach zaświadczeniem zgodnym ze wzorem MEN

  • Wrocław (woj. dolnośląskie), 13.12.2018 - 14.12.2018
  • 2-5 użytkowników - 10 %