Szkolenie - Zarządzanie gospodarką materiałową

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Logistyka » logistyka
Logistyka » magazynowanie
Logistyka » łańcuchy dostaw
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

CEL I PROGRAM SZKOLENIA

Poznanie zasad funkcjonowania i zarządzania w zintegrowanym systemie zaopatrzenia.
Zapoznanie z systemowym spojrzeniem na procesy zachodzące w sferze gospodarki materiałowej.
Wskazanie nowych obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji, w tym standaryzacja procesu zakupu oraz selektywnego zarządzania zapasami.
Omówienie głównych aspektów magazynowania w sferze zaopatrzenia.
Korzyści:

Poznanie elementów mających wpływ na kształtowanie dostaw i utrzymywanie zapasów w sferze zaopatrzenia.
Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem gospodarką materiałową, w tym poznanie metod szacowania kosztów zaopatrzenia – logistycznych oraz planowania dostaw.
Uwrażliwienie na aspekty przebiegu procesu zakupów.
Poznanie zasad ustalania wielkości/partii dostaw.

Program szkolenia:

DZIEŃ 1

Zakres i zadania współczesnej gospodarki materiałowej.

Zintegrowana gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie i jej organizacja.
Z czego wynika praktyczna konieczność uwzględnienia kompleksowego podejścia do realizacji zadań gospodarki materiałowej?
Kształtowanie sfery zaopatrzenia jako elementu zarządzania zintegrowaną gospodarką materiałową i zapasami.

Formułowanie i wybór strategii zaopatrzenia przy uwzględnieniu różnych czynników i analizy otoczenia.
Aspekty strategicznego wyboru produktów zaopatrzeniowych.
Dobre praktyki w sferze zaopatrzenia i zakupów.
Plusy i minusy centralizacji i decentralizacji zakupów.
Kształtowanie zarządzania materiałami z uwzględnieniem zarządzania logistycznego.
Fazy i analiza procesu zaopatrzenia i zakupu.
Efektywne podstawy kształtowania relacji z dostawcą.
Proces oceny i wyboru dostawcy.
Podsumowanie 1 dnia, pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 2

Czynniki kształtujące poziom zapasów.

Powody gromadzenia zapasów w zaopatrzeniu i czynniki zakłócające.
Czynniki wpływające na wielkość zapasów.
Selektywne zarządzanie produktami i podział zapasów według głównych wybranych kryteriów.
Koszty związane z zapasami i ich szacowanie (koszty gromadzenia zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty zdarzeń nadzwyczajnych, utracone przychody).
Główne elementy związane ze sterowaniem zapasami.

Wytyczne do zarządzania grupami zapasów i potencjalne konflikty pomiędzy nimi.
Metody wyznaczania wielkości partii dostawy (w tym nawiązanie do symulacji).
Poznanie głównych zasad podziału metod wyznaczania partii dostawy.
Omówienie głównych metod pod kątem praktycznym.
Możliwości alokacji nadwyżek zapasów – zasady i warunki.
Rola magazynów w systemie zarządzania gospodarką materiałową.

Przebieg procesu magazynowego i jego etapy.
Fazy procesu magazynowego i czynności magazynowe.
Dobranie sprzętu do manipulacji w poszczególnych fazach procesu magazynowania.
Metody wyznaczania miejsc składowych.
Przykładowe rozmieszczenie zapasów w strefie składowej.
Potrzeby informacyjne i przykłady związane z wyznaczaniem miejsc składowych.
Szacowanie powierzchni składowej i sposoby lokowania produktów pod kątem usprawnienia procesów magazynowych.
Podsumowanie 2 dnia, pytania i odpowiedzi

Informacje organizacyjne:

Dostępny termin 8-9.10.2020

Dzień I

Czas trwania 2 x 90 minut, 1 x 45 minut:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:40 przerwa
10:40 – 12:10 Zajęcia
12:10 – 12:20 przerwa
12:20 – 13:05 Zajęcia
Do 13:20 pytania i odpowiedzi

Dzień II

Czas trwania 1 x 90 minut, 1 x 45 minut:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 przerwa
10:40 – 12:10 Zajęcia
12:10 – 12:20 przerwa
12:20 – 13:05 Zajęcia
Do 13:20 pytania i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metodologia:

Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia on-line:

Menedżerowie, którym podlega obszar planowania i organizowania zaopatrzenia.
Specjaliści działów zaopatrzenia i zakupów, którzy współpracują w realizacji dostaw zaopatrzeniowych i koordynują działania z innymi komórkami w przedsiębiorstwie.
Pracownicy obszaru magazynowania w sferze zaopatrzenia.
Osoby zainteresowane tematyką organizacji i realizacji dostaw zaopatrzeniowych.