Szkolenie - Zarządzanie różnorodnością w organizacji

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » rekrutacja
Zarządzanie organizacją » Zarządzanie organizacją
Zarządzanie zespołem » Zarządzanie zespołem
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1709.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Konkurencyjność i innowacyjność stają się kluczowymi warunkami skuteczności w zdobywaniu i utrzymaniu pozycji rynkowej nowoczesnej organizacji. Współczesny biznes wymaga także elastyczności i ciągłej gotowości do zmiany. Umożliwienie pracownikom pełnego wykorzystania potencjału, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, płci, wieku czy przynależności etnicznej staje się wyzwaniem biznesowym i etycznym. Aby sprostać dynamice otaczającego nas świata, w pełni odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku i klientów warto pielęgnować, wspierać i odzwierciedlać różnorodność struktury demograficznej i kulturowej współczesnego społeczeństwa na płaszczyźnie organizacyjnej. Postulat budowania zróżnicowanej struktury jest zatem jedną z dróg do lepszego poznania, zrozumienia i dopasowania organizacji do otoczenia. Jednocześnie budowanie kultury szacunku i akceptacji różnorodności i zarządzanie nią, daje szanse na pełne czerpanie z indywidualnego potencjału jednostek, bogactwa różnych kultur, opinii, wartości i postaw. Kluczową staje się także potrzeba edukacji i przeciwdziałania zagrożeniom jakie niesie różnorodność dla relacji, komunikacji interpersonalnej, synergii i efektywności osiągania celów biznesowych.

Program szkolenia:

Moduł 1. Wartość różnorodności oraz polityka równego traktowania w firmie – wprowadzenie.

Czym jest różnorodność i zarządzanie różnorodnością?
Różne podejścia do różnorodności występującej w miejscu pracy
Przegląd korzyści wynikających z zarządzania różnorodnością: poziom indywidualny i organizacyjny
Związek pomiędzy różnorodnością a efektami biznesowymi – przegląd badań
Wyzwania i trudności związane z zarządzaniem różnorodnością
Polityka równego traktowania – podstawowe wytyczne

Moduł 2. Zarządzanie różnorodnością z perspektywy praktycznej.

Różnorodność – wskaźniki i mierniki
Diversity Index
Kodeks pracy a zarządzanie różnorodnością
Czym jest strategiczne zarządzanie różnorodnością
Rekrutacja, rozwój i system motywacyjny wrażliwy na różnorodność

Moduł 3. Jak powstają mechanizmy nierówności – przegląd:

Różne poziomy tożsamości
Mechanizmy nierówności
Stereotyp
Uprzedzenie
Dyskryminacja
Trening antydyskryminacyjny – ćwiczenia praktyczne
Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu
Rozpoznawanie nieprawidłowości

Moduł 4. Rozpoznawanie nieprawidłowości w zakresie równego traktowania:

Podstawowe przesłanki dyskryminacyjne
Formy i objawy dyskryminacji
Mobbing i molestowanie
Koszty indywidualne, społeczne i organizacyjne nierównego traktowania

Moduł 5. Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa w organizacji

Podstawowe założenia, prawa i obowiązki pracowników
Przegląd dobrych praktyk
Projektowanie i wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej

Moduł 6. Zarządzanie różnorodnością w mojej firmie – plan działania.

Różnorodność w firmie, punkt wyjścia – jak zdiagnozować obecną sytuację?
Jak w realiach mojej organizacji przeciwdziałać zjawiskom nierówności
Plan działania – strategie, procedury, projekty
Przygotowanie menedżerów
Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Metodologia:

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

Przykładowe metody szkoleniowe:

Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
Symulacje i gry zespołowe
Dyskusje moderowane

Odbiorcy szkolenia:

Menedżerowie i pracownicy działów HR planujących wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacji. Osoby dostrzegające potrzeby i problemy związane z budowaniem kultury organizacyjnej opartej na otwartości, stymulującej do ujawnienia pełni osobistego i kompetencyjnego potencjału pracowników.

  • Warszawa (woj. ), 18.11.2019 - 19.11.2019