Szkolenie - Zarządzanie różnorodnością w praktyce

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » rekrutacja
Zarządzanie organizacją » Zarządzanie organizacją
Szkolenia HR » Szkolenia HR
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1955.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Zarządzanie różnorodnością staje się jednym z najbardziej pożądanych standardów w firmach i instytucjach. Ważne jest aby wdrożenie polityki różnorodności było dobrze przygotowane – jako zorganizowany i usystematyzowany proces, jako cały system prawnie, społecznie i biznesowo uzasadnionych działań.

Cel szkolenia:

Przyswojenie praktycznej wiedzy jak tworzyć i rozwijać w firmie strategię diversity & inclusion (D&I), która ma charakter proefektywnościowy i nie jest postrzegana jako „sztuka dla sztuki”.

Korzyści:

Uzyskanie przez uczestników praktycznych, bardzo konkretnych informacji oraz narzędzi, które pozwalają samodzielnie rozpocząć działania w obszarze różnorodności.

Program szkolenia:

Różnorodność i zarządzanie różnorodnością

Właściwe rozumienie pojęcia
Różnice indywidualne
Kontekst prawny zarządzania różnorodnością – najważniejsze informacje
Prawny obowiązek zarządzania różnorodnością?
Charakterystyka pojęcia dyskryminacji
Praktyka sądowa w kontekście różnorodności w miejscu pracy – ważne przykłady
Obiektywne, najważniejsze uzasadnienia dla zarządzania różnorodnością
Badania i ankiety w kontekście zarządzania różnorodnością – jak wykorzystywać dane i narzędzia

Zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces – strategia diversity

Cztery najistotniejsze obszary strategii diversity w praktyce firm w Polsce: płeć, wiek, pochodzenie, sprawność
Podejścia do zarządzania różnorodnością – omówienie trzech różnych przykładów

Korzyści dla firmy oraz dla pracowników

Wzrost zaangażowania – wzrost efektywności
Ułatwienie rekrutacji do firmy
Przewaga wizerunkowa – budowanie lepszej pozycji firmy na rynku lokalnym/ krajowym
Łatwość wdrożenia nowych technologii/ nowych rozwiązań – lepsza gotowość organizacji na zmiany w otoczeniu
Zbudowanie lub odnowienie pozytywnych relacji
Dowartościowanie w otoczeniu – korzyść indywidualna
Możliwość znalezienia przyjaznego miejsca pracy
Możliwość wymiany doświadczeń
Możliwość edukacji i rozwoju

Zarządzanie wiekiem jako przykład praktycznego podejścia do kwestii różnorodności

Najważniejsze wyzwanie dla HR na najbliższe 10 lat – zachowanie potencjału kompetencji i wiedzy w organizacji
Właściwa definicja zarządzania wiekiem
Zarządzanie wiekiem – z punktu widzenia osób zarządzających firmą, z punktu widzenia zatrudnionych, z punktu widzenia rynku pracy
Rodzaje pokoleń – pojęcia X, Y, Z i inne
Kategoria wieku – pojęcie psychologiczne
Uzasadnienie zarządcze zarządzania wiekiem
Uzasadnienie demograficzne – niekorzystne prognozy demograficzne i ich wpływ na zatrudnienie i wydajność
Mity związane z zarządzaniem wiekiem
Co daje równe traktowanie ze względu na wiek?
Podejście 50+ i inne rozwiązania
Mocne i słabe strony grupy 50+ w pracy
Jak to robią inni – 3 przykłady
Kompleksowe podejście, podejście selektywne
System szkoleń wewnętrznych i mentoring – omówienie dobrego wdrożenia polityki zarządzania wiekiem (z praktyki eksperta)
Przykład zapisów (regulamin pracy, procedura szkoleń i rozwoju) odnoszących się do zarządzania wiekiem
Przykład kompleksowej ankiety dla kadry kierowniczej – zarządzanie różnorodnością międzypokoleniową

Wdrożenie polityki różnorodności

Jak zmierzyć różnorodność w firmie – przykłady rozwiązań od najprostszych do zaawansowanych (Diversity & Inclusion audit)
Ankieta dotycząca różnorodności w zarządzaniu ludźmi i pracą – przykład dokumentu
Powołanie zespołu D&I i powiązanie z celami biznesowymi
Dlaczego nam jest trudniej wdrażać różnorodność – ważne informacje o specyfice kulturowej (wyniki badań w środowisku pracy)
Zasada małych kroków – jak racjonalizować zarządzanie różnorodnością
Zacznijmy od ….. omówienie studium przypadku
Uwzględnienie celów strategicznych firmy – omówienie przypadku
Kluczowa rola kierowników w procesie
Rekomendacje dla kadry kierowniczej – jak motywować pracowników w zróżnicowanym środowisku pracy
Rola mentorów w zespołach (sposoby ich wyłaniania)
Sygnalizowanie problemów/ polityka zgodności w obszarze D&I
Zestaw KPI w obszarze zarządzania różnorodnością

Podsumowanie – wdrożenie strategii zarządzania różnorodnością – propozycja dokumentu

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

Metodologia:

Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
Analizy przypadków
Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce

Odbiorcy szkolenia:

Dla kadry kierowniczej/ zarządzającej – odpowiedzialnej za politykę zasobów ludzkich i dla menedżerów i pracowników HR

  • Wrocław (woj. ), 12.10.2020 - 13.10.2020
  • Warszawa (woj. ), 26.11.2020 - 27.11.2020