Szkolenie - Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1217.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinary ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera “na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw. Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń. Do każdego szkolenia, każdy jego Uczestnik otrzymuje przesyłane elektronicznie materiały szkoleniowe a po jego ukończeniu, pisemny certyfikat ukończenia szkolenia.

Mamy poczucie, że możemy wzmocnić u Pracowników motywację do działania, wybór adekwatnych narzędzi zarządzania obowiązkami w czasie zmiany, energię do efektywnego działania i kompetencje związane z osobistą skutecznością.

Cele szkolenia

Całe szkolenie i każdy moduł szkolenia ma na celu podniesienie kompetencji zarządzania sobą w czasie, poprzez poszerzanie wiedzy i wspieranie w trenowaniu umiejętności oraz motywacji.

Spodziewamy się, że po szkoleniu Uczestnicy wzmocnią kompetencje i wiedzę, m.in.:

Które nawyki wspierają pracę zdalną a które są zbędne?
Jak zorganizować nową przestrzeń do pracy i unikać rozpraszaczy?
W jaki sposób efektywnie zaplanować dzień pracy?
W jaki sposób priorytetyzować zadania?
Jakie są metody na podniesienie efektywności pracy a jednocześnie obniżenie stresu i gospodarowanie emocjami?
Czym w rzeczywistości mogę zarządzać, jaka jest rola nawyków oraz motywacji i jak ją wzmocnić?

Program szkolenia:

KRÓTKI WSTĘP

Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy
MODUŁ I – Jak zrozumieć i zaakceptować zmiany aby wydobyć swój potencjał efektywności

Diagnoza aktualnej sytuacji na bazie Mapy Myśli lub analizy SWOT – gdzie jestem, jakie mam wyzwania, czego potrzebuję, co posiadam
Umiejętności potrzebne w aktualnych wyzwaniach zawodowych – jak wzmacniać te, które posiadam i jak wspierać osłabione
Organizacja przestrzeni do pracy i organizacja czasu pracy – przypomnienie przydatnych w pracy zdalnej narzędzi (m.in. Technika Pomodoro, Technika Interwałów, ALPEN itp.)
Jak radzić sobie z emocjami – czy 30 sekund może wpłynąć na 90 minut? Proste i skuteczne techniki obniżania niechcianych emocji a zwiększania efektywności
Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje i jak odpoczywa nasz umysł i jak to wykorzystać
MODUŁ II – Jak zwiększyć skuteczność działań poprzez narzędzia efektywności

Rozpraszacze i pożeracze czasu – jak je zdiagnozować, jak unikać i eliminować
Podstawa mojej skuteczności osobistej – jak naładować baterie żeby dobrze funkcjonować w oparciu o wzajemny wpływ ciało-umysł-emocje
Priorytety wg Macierzy Eisenhowera – jak prawidłowo ustalać priorytety zadań, jak oddzielać zadania ważne i pilne od nieważnych i niepilnych
Zasada Pareto – 20/80 czyli moja inwestycja w wyniki pracy
Samodyscyplina i motywacja – jak je wspierać i wzmacniać w zgodzie ze sobą (m.in. Metoda Pomarańczy, cele krótkoterminowe, Tylko 5 minut, Powiązanie z wartością, Zaangażowanie ciała itp)
Multitasking czy sekwencyjność – które taktyki realizacji obowiązków okazują się skuteczne
Podsumowanie warsztatów

ewaluacja
konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

Dostępny termin:

26-27.11.2020

Metodologia:

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca
Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia)