Szkolenie - Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocjami z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej

Typ oferty: szkolenie zamknięte
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Zarządzanie zespołem » praca w zespole
Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Czas trwania: 2 dni 16 h
Wartość: Cena do ustalenia

Organizator szkolenia:

Logo firmy Grupa Szkoleniowa SOLBERG
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: (33) 300 31 45
  • Adres e-mail: BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

Informacje podstawowe:

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocjami z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej

Grupa Szkoleniowa zaprasza do realizacji szkoleń firmowych.

To nasz trener przyjedzie do Was, by wzmacniać Wasze umiejętności w wybranym zakresie.


Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.

Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.

Czas trwania: 2 dni

Liczba osób w grupie do ustalenia.

Podana kwota szkolenia jest szacunkową wyceną i nie stanowi wiążącej oferty. Celem otrzymania indywidualnej oferty zapraszam do przesłania zapytania na adres biuro@solberg-szkolenia.pl lub zadzwoń (33) 300 31 45

Szukasz szkoleń otwartych ? Zapraszamy do zapoznania się z naszym harmonogramem szkoleń http://solberg-szkolenia.pl/images/Pliki/harmonogram_SOLBERG.pdf

Uczestnicy nabędą umiejętności:

Samoregulacji i samokontroli – wyrażania i kierowania emocjami, panowania nad emocjami i stresem za pomocą poznanych technik.
Lepszego rozumienia siebie i innych.
Rozwijania inteligencji emocjonalnej przy użyciu poznanych technik.
Rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała.
Korzystania z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem.
Budowania świadomych relacji interpersonalnych.

Pojęcie “stresu” – pozytywne i negatywne następstwa jego występowania:

czym jest stres?
typowe objawy stresu – w jaki sposób szybko na nie reagować?
w jaki sposób może wpływać na nasze myślenie i działanie?
jakie zmiany wywołuje stres w zachowaniach i fizjologii?

Doraźne i błyskawiczne metody antystresowe:

„swobodne krzesła”,
„ 3-krotny oddech”,
wizualizacja,
zmiana kontekstu lub fizyczna

Typowe źródła stresu:

eustres i dystres,
wewnętrzne źródła związane z typem osobowości,
co to jest osobowość typu A – wpływ na zdrowie,
niska samoocena i jej wpływ na kształtowanie obrazu naszej rzeczywistości,
sposoby radzenia sobie z krytyką,
zewnętrzne źródła stresu,
przekonania nabyte i jak „odebrać im moc”?
czy rządzę moim wewnętrznym krytykiem?
sytuacje stresogenne
stres wywołany niewłaściwą komunikacją interpersonalną,
dlaczego inni nas stresują? – rozpoznawanie różnych typów osobowości, indywidualne wzorce myślenia,
w jaki sposób zwalczać zjawisko “wypalenia” w pracy? – ćwiczenia motywacyjne.

Sposoby redukcji stresu –ćwiczenia i zabawy ruchowe

Komunikacja interpersonalna i wywieranie wpływu.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Inteligencja emocjonalna a rozumienie uczuć i emocji.
Rozpoznawanie własnych uczuć.
Techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej/ empatii.
Podejście racjonalne a podejście emocjonalne – siły i obszary do rozwoju.

Antystresowy styl życia, czyli jak kontrolować emocje i zapobiegać zbyt wysokiemu poziomowi stresu:

postawy i ich funkcje a własne wartości – regulacja emocji,
inteligencja emocjonalna w praktyce,
techniki asertywne dla nieasertywnych,
trening w warunkach inicjowanego konfliktu,
kotwiczenie pozytywnych emocji,

Metodologia:

KIM JESTEŚMY ?

Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Nasi trenerzy posiadają często ponad 20-letnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.

Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie.

Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych oraz miękkiej windykacji należności. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.

Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności. Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości.


Wysoką efektywność i skuteczność szkoleń SOLBERG podnoszących umiejętności biznesowe zapewniamy dzięki trenerom posiadającym wieloletnie doświadczenie biznesowe i szkoleniowe.

Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i wysokiej klasy ekspertów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Co ważne, trenerzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, by inspirować naszych Klientów do osiągania lepszych rezultatów biznesowych. Posiadają również ugruntowane doświadczenie szkoleniowe, w ramach którego wypracowali wiele aktywizujących i niestandardowych metody pracy, docenianych przez uczestników.

Atutem naszej kadry jest również wieloletnie doświadczenie w realizacji usług doradczo-szkoleniowych w zakresie rozwoju organizacji. To kreatywni profesjonaliści potrafiący spojrzeć na funkcjonowanie organizacji, jak i pracowników z wielu perspektyw.

Doświadczenie doradcze i szkoleniowe trenerów jest źródłem procesów doskonalenia naszej oferty szkoleniowej, dopasowania programów do potrzeb klientów, a także wdrażania nowych technik i metod pracy.METODOLOGIA SZKOLEŃ

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz nowoczesne aktywne metody warsztatowe.

- gry/symulacje,
- mini- wykłady
- ćwiczenia
- odgrywanie roli
- testy
- uczenie się przez działanie (action learning)
- prace indywidualne, w parach i grupowe,
- dyskusje moderowane przez trenera,
- burze mózgów,
- studium przypadku (case study).

Szkolenia zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne. Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwia uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych.

Zasadą pracy jest wspólne wypracowywanie rozwiązań. Feedback ze strony trenera ma charakter motywujący, otwierający na rozwój.

Przewagi Grupy Szkoleniowej S O L B E R G

Nasi eksperci posiadają doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Przygotowujemy dedykowane, indywidualne materiały szkoleniowe

Zapewniamy szeroki zakres wsparcia poszkoleniowego

Nasze warsztaty szkoleniowe mają praktyczny oraz interaktywny charakter

Oferujemy ciekawe szkolenia, które intrygują, inspirują, zmuszają do myślenia i motywują do dalszej pracy.

Na bieżąco weryfikujemy działania i dostosowujemy się do zmieniającej sytuacji


Zapraszamy do współpracy.Masz pytania? Z przyjemnością udzielimy wszelkich odpowiedzi. Skontaktuj się z nami:

Termin do ustalenia z Oferentem...

Rabat do ustalenia z Oferentem...