Szkolenie - Zarządzanie zespołem pracowniczym

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Zarządzanie zespołem » kierowanie
Umiejętności osobiste » Umiejętności Osobiste
Umiejętności osobiste » Umiejętności zawodowe
Czas trwania: 2 dni
Wartość: 1353.00 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Cel i program szkolenia

zrozumienie zasad funkcjonowania zespołów
podnoszenie efektywności współpracy
doskonalenie komunikacji w zespole
kształtowanie motywacji indywidualnej i zespołowej
identyfikacja przyczyn konfliktów w zespole
kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
wypracowanie konstruktywnych propozycji zmian w pracy zespołu
Korzyści dla uczestników:

wzrost efektywności pracy działu
poprawa relacji i atmosfery w dziale
poprawa komunikacji pionowej i poziomej
rozwój umiejętności współpracy w zespole
uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako kierownika zespołu
mobilizacja do aktywnych działań na rzecz zespołu i organizacji

Program szkolenia:

Dzień I

Charakterystyka zespołu

Wprowadzenie – specyfika pracy zespołowej

Tworzenie zespołu

grupa czy zespół
rodzaje i typy zespołów
rola lidera
etapy rozwoju zespołu
struktura zespołu
różnorodne formy współpracy
Koncepcja zespołu

cele, ludzie i procesy
misja, strategia, wizja
funkcje w dziale
zasady pracy – pro czy antyefektywnościowe
relacje z innymi działami
zjawiska charakterystyczne dla pracy zespołowej
Role w zespole

diagnoza preferowanych ról zespołowych
role pozytywne i negatywne
kształtowanie i wykorzystanie ról pozytywnych
role negatywne – co z nimi robić
dobór członków zespołu

Podsumowanie – od grupy do efektywnego zespołu – wskazania dla praktyki

Dzień II

Procesy w zespole

Komunikacja w zespole

specyfika komunikacji zespołowej
zasady komunikacji w grupie
bariery i zakłócenia
rola zebrań i spotkań
doskonalenie komunikacji w zespole
Konflikty w zespole

konflikty wewnątrz- i międzygrupowe
przyczyny konfliktów w zespole
charakterystyczny przebieg konfliktów
zapobieganie zaistnieniu przyczyn
metody rozwiązywania konfliktów
Motywowanie członków zespołu

motywacja finansowa i pozafinansowa
nagrody indywidualne i zespołowe
motywowanie przez lidera i współpracowników
zasady skutecznego motywowania
Podsumowanie – warunki efektywności zespołu

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy
09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Dostępny termin:
25-26.01.2021
18-19.02.2021

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:

kadra kierownicza
menadżerowie
liderzy