Szkolenie - Zarządzanie zespołem w formule Home Office

Typ oferty: e-Learning
Tematyka: Umiejętności osobiste » efektywność osobista
Zarządzanie zespołem » kierowanie
Zarządzanie zespołem » praca w zespole
Czas trwania:
Wartość: 602.70 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Dzisiejsza sytuacja gospodarcza i potrzeby rynku pracy powodują, że firmy, instytucje i organizacje zmuszone są szukać nowych sposobów organizacji pracy i współpracy. Sytuacja kiedy mamy do czynienia z zespołem rozproszonym staje się coraz częstsza. To już powszechna sytuacja!

Trudność w zarządzaniu zespołem rozproszonym polega na tym, że wymaga skoordynowania działania wielu osób, którymi menedżer i inni w zespole nie mają na co dzień bezpośredniego kontaktu i w dalszej perspektywie mieć nie będą miały! To szkolenie dostarczy niezbędnych narzędzi i inspiracji do wydobycia z Twojego zespołu pracującego w formule Home Office, co w nim najlepsze.

Główne korzyści ze szkolenia – czego uczestnicy nauczą się na szkoleniu?

Uczestnicy poznają kluczowe różnice między zarządzaniem zespołem rozproszonym, a stacjonarnym.
Uświadomią sobie, jakie cechy i kompetencje są niezbędne do skutecznego zarządzania takim zespołem.
Poznają zasady skutecznej komunikacji w zespole rozproszonym i zdobędą umiejętność stworzenia sprawnego systemu komunikacyjnego z zespołem.
Wymienią się doświadczeniem związanym ze stosowaniem już istniejących narzędzi do komunikacji na odległość.
Zdobędą umiejętność jasnego i precyzyjnego komunikowania celów i zadań dla takiego zespołu.
Przeanalizują swoje zespoły rozproszone pod kątem już posiadanych zasobów i będą je lepiej wykorzystywać do osiągania celów.
Poznają metody skutecznego motywowania i angażowania w zespole.

Program szkolenia:

Specyfika zespołu rozproszonego

Analiza SWOT zespołu rozproszonego w odniesieniu do danej branży.
Przykłady uczestników.
Zarządzanie zespołem rozproszonym – aktualne problemy i wyzwania.
Rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym

Planowanie, Organizowanie, Kierowanie i Kontrola – jak realizować najważniejsze funkcje menedżerskie w zdalnym zarządzaniu?
Metody budowania relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności.
Przepływ komunikacji w zespole rozproszonym

Zasady i reguły zdalnej pracy – ustalenie kontraktu z zespołem.
Jak przygotować i poprowadzić spotkanie z zespołem, aby było maksymalnie efektywne.
Narzędzia do zdalnej komunikacji – efektywne wykorzystanie:
telekonferencji,
wideokonferencji,
webinaria,
komunikatory tekstowe,
Skype dla firm, a Skype dla użytkowników prywatnych,
Zoom, Teams, ect.
Organizowanie standardów komunikacyjnych dla zespołu rozproszonego (telefon, mail, systemy komunikacyjne firmy, e-platformy, planowane spotkania zespołu).
Wyznaczanie celów i planowanie zadań w zespole rozproszonym

Jasna definicja celów, zakresów zadań i kamieni milowych.
Parametryzacja celów i zadań – obiektywizacja oczekiwanych efektów w wymaganych terminach.
Zasady i granice vs. elastyczność w działaniu – tworzenie i trzymanie się przyjętych ustaleń.
Organizowanie i przydzielanie zadań w zespole rozproszonym

Analiza zespołu rozproszonego pod kątem kompetencji, cech i predyspozycji oraz doświadczenia.
Analiza zasobów materialnych i niematerialnych.
Zarządzanie wiedzą i informacją w zespole rozproszonym.
Delegowanie zadań w zespole rozproszonym – co, komu, gdzie?
Wspieranie, motywacja i kontrola w zarządzaniu zespołem rozproszonym

Informacja zwrotna na odległość – forma, częstotliwość, cele.
Metody wspierania zespołu na odległość – zdalny instruktaż, coaching i mentoring.
Sposoby raportowania pracy i właściwego rozpoznania jak wyglądał przebieg pracy (telefoniczna rozmowa monitorująca, docieranie do prawdziwych informacji).
Czynniki angażujące zespół – adaptacja do specyfiki zespołu rozproszonego.
Standardy, procesy i procedury ułatwiające zarządzanie zespołem rozproszonym.
Wpływ różnorodności na efektywność zespołów rozproszonych

Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność: wiekową, kompetencyjną, kulturową.
Jak zorganizować pracę w zespole rozproszonym, aby wykorzystać różnice pokoleniowe i zyskać synergię?
Motywowanie i angażowanie różnych pokoleń – mapa motywacji i motywatorów dla różnych pokoleń – analiza oczekiwań, aspiracji potrzeb każdego pokolenia.

Informacje organizacyjne:

Dostępne terminy:
25-11-2020
21-12-2020

Czas trwania 2 x 90 minut:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metodologia:

Metody Action Learning:

zadania zespołowe interaktywne,
ćwiczenia grupowe i indywidualne,
dyskusje moderowane,
mini prelekcje.
Uczestniczysz w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie, będąc jednocześnie w dowolnym miejscu. W czasie szkolenia korzystasz ze swojego komputera z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do Internetu. Przez cały czas szkolenia masz kontakt z trenerem i innymi uczestnikami poprzez specjalny program online, do którego dostęp dostajesz od nas mailowo przed szkoleniem. Bierzesz aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + udostępniane pliki do edycji), ćwiczysz w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi. Materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia trener przesyła Ci elektronicznie w postaci plików

Odbiorcy szkolenia:

Formalni i nieformalni liderzy, menadżerowie, pracownicy, którym zależy na ostatecznej efektywności zespołu.

Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 8 osób.