Szkolenie - Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie organizacją » zarządzanie zmianą
Zarządzanie organizacją » zarządzanie procesami
Zarządzanie organizacją » Zarządzanie organizacją
Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Wartość: 1648.20 zł - Dostępny rabat!
Miejsce i termin:

Organizator szkolenia:

Logo firmy Progress Project Sp. z o.o.
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 22 460 46 12
  • Adres e-mail: marketing@progressproject.pl

Informacje podstawowe:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności do wprowadzania zmian w procesie produkcyjnym, w środowisku fabrycznym.

Po zakończeniu szkoleni uczestnicy będą potrafili:
• właściwie rozumieć specyfikę i rolę procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
• zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę przygotowania zespołów firmowych do planowanych zmian,
• stosować metody i techniki skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
• lepiej radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianiem gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
• świadomie i skutecznie motywować siebie oraz swoich współpracowników i podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian,
• profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Wprowadzenie do szkolenia:
• powitanie i przedstawienie uczestników i prowadzącego – cele szkolenia – zadanie zespołowe: ” Historia pana Konieczki”.

2. Zmiana szansa czy dramat – co decyduje o naszym nastawieniu do zmian w procesie produkcji?
• zmiana czyli…?
• celowość zmian – kiedy zmiany mają sens?
• problemy potrzebą i motorem zmian,
• rodzaje zmian,
• etapy wdrażania zmiany,
• reakcje na zmiany,
• opór wobec zmiany,
• działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami,
• struktura organizacyjna w procesie zmian – czytelność funkcji i zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień,
• strategia firmy jako wyznacznik zmian,
• cele firmy, kadry zarządzającej i pracowników,
• gra symulacyjna: ”Czerwone – zielone” – podejmowane decyzje i ich wpływ na efektywność zmian.

3. Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany:
• zarządzać czy przewodzić w okresie zmiany?
• zarządzanie zespołem - rola lidera, brygadzisty, mistrza, kierownika..
• motywacja lidera czyli jak motywować innych? – zacznij od siebie,
• style zarządzania w procesie zmian,
• indywidualny styl komunikacji z zespołem – Test Johari,
• „Skomplikowana Konstrukcja” – gra symulacyjna.

4. Komunikacja i współpraca jako podstawa efektywności w okresie zmian:
• zasady efektywnej komunikacji w firmie produkcyjnej w okresie zmian,
• komunikacja interpersonalna czyli jak się komunikować aby unikać konfliktów,
• precyzja w komunikacji – jak się komunikować aby unikać błędów i nieporozumień w okresie zmiany,
• „Oryginał i kopia”- gra symulacyjna.

Dzień II

1. Asertywność jako postawa i umiejętności liderów zmiany:
• asertywność czy empatia w procesie zmiany?
• techniki komunikacji asertywnej,
• test asertywności,
• asertywność w delegowaniu zadań, monitoringu i kontroli pracy – scenki sytuacyjne,
• „Dramatyczny lot balonem”- gra symulacyjna.

2. Konflikty jako początek zmian:
• geneza konfliktów w okresie zmiany,
• rodzaje konfliktów,
• skuteczne formy rozwiązywania konfliktów,
• studium przypadku w firmie „X”.

3. „Fabryka pocztówek w okresie zmian”- gra symulacyjna:
• „Fabryka pocztówek – cele i zadania” – runda I,
• „Fabryka pocztówek – konieczność wprowadzenia zmian w organizacji produkcji” – runda II,
• „Fabryka pocztówek – konieczność dostosowania produkcji do zmiennego zapotrzebowani klienta” – runda III,
• „Fabryka pocztówek – realizacja zamówienia” – runda IV,
• podsumowanie przebiegu gry,
• wnioski i spostrzeżenia do pracy,
• ewaluacja szkolenia.

Metodologia:

Szkolenie będzie realizowane w formie praktycznego warsztatu z zastosowaniem metody „Uczenia się przez doświadczenie” (Experiential Learning”. W związku z tym zostaną zastosowane metody:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• symulacje i projekty grupowe,
• prezentacja multimedialna,
• mini wykład i dyskusja moderowana,
• case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
• test badający postawy wobec zmian,
• omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Materiały dydaktyczne:

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe

Przyznawane certyfikaty:

Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  • Zakopane (woj. małopolskie), 22.3.2018 - 23.3.2018
  • Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie), 5.7.2018 - 6.7.2018
  • 1 użytkownik - 5 %
  • 2-5 użytkowników - 10 %