Szkolenie - Zatrudnianie cudzoziemców

Typ oferty: szkolenie otwarte
Tematyka: Zarządzanie zespołem » rekrutacja
Prawo i zamówienia publiczne » prawo pracy
Czas trwania: 1 dzień
Wartość: 799.50 zł
Miejsce i termin:
Masz pytanie do tej oferty? Napisz lub zadzwoń teraz! Pokaż dane kontaktowe A może chcesz zobaczyć komplet informacji o tej firmie? TAKNIE (pokaż tylko kontakt)
  • Numer telefonu: 224165555
  • Adres e-mail: szkolenia@effectgroup.pl

Informacje podstawowe:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i sytuacje gdy nie jest ono wymagane), podleganie podatkom, ubezpieczeniom społecznym ( ZUS).

Korzyści dla uczestników:

Usystematyzowanie wiedzy na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce, oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce, prowadzenia dokumentacji.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
Wymóg posiadania obywatelstwa polskiego jako przesłanka negatywna zatrudniania cudzoziemców
Trudności w „zdefiniowaniu” pojęcia cudzoziemiec
Pojęcie i kategorie cudzoziemców z punktu widzenia dostępu do rynku pracy
Obywatele Unii Europejskiej
Cudzoziemcy korzystający z ochrony na terytorium RP
Cudzoziemcy posiadający stały pobyt
Posiadacze Karty Polaka
Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Prawo wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Polski jako wstępny warunek dostępu do pracy
Wiza i jej rodzaje
Zezwolenie na pracę (typy)
Niebieska Karta UE
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
Numer PESEL dla cudzoziemca
Procedura wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
Szczegółowe warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na pracę
Charakter prawny zezwolenia na pracę cudzoziemca
Definicja zatrudnienia nielegalnego
Kontrola legalności zatrudnienia
Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców
Aspekty podatkowe oraz ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zatrudnionego cudzoziemca
zasada ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zleceniach, o dzieło
„samozatrudnienie” cudzoziemca
stawka godzinowa
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca:
co oznacza praca sezonowa;
jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe;
jakich krajów dotyczy zezwolenie sezonowe;
organ wydający zezwolenie;
procedura uzyskania zezwolenia;
okres obowiązywania zezwolenia;
zmiana i przedłużenie zezwolenia
przesłanki odmowy wydania zezwolenia;
obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.
Zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych/umów o pracę cudzoziemców:
elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców;
nowe zezwolenie na pobyt i prace cudzoziemca;
Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Odbiorcy szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

  • Kraków (woj. ), 29.10.2018 - 29.10.2018
  • Wrocław (woj. ), 12.11.2018 - 12.11.2018
  • Warszawa (woj. ), 20.12.2018 - 20.12.2018