Magda Budzik

Logo Imię - Magda
Nazwisko - Budzik
E-mail - gretchen@op.pl
Charakterystka - Bycie trenerem oznacza dla mnie nie tylko pracę, ale zajęcie pozwalające na realizację marzeń oraz pasji. Oferując moje niezbędne zasoby – wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz zaangażowanie czynię zgodnie z zaleceniem Konfucjusza: „Znajdź pracę, którą lubisz, a do końca życia nie będziesz musiał pracować”. Zapraszam do kontaktu: weckerconsulting@gmail.com 504 032 319 www.wecker.pl
Certyfikaty - brak danych
Cena treningu [za 1h] - od 50.00 zł

Kategorie szkoleń -
komunikacja

Języki - Angielski, Niemiecki

Liczba godzin zrealizowanego treningu - powyżej 1000

Liczba klientów - brak danych

Obszar działania - cała Polska

Klienci - - kadra zarządzająca - kadra pedagogiczna - osoby bezrobotne - osoby do 25 roku życia - studenci wyższych studiów humanistycznych - klienci indywidualni

Nazwa uczelni - Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Okres nauki - 2004-10-01 - 2006-09-29

Typ studiów - magisterskie

Specjalizacja - nauczycielska

Nazwa uczelni - Uniwersytet Rzeszowski

Okres nauki - 2013-10-01 - 2014-06-30

Typ studiów - podyplomowe

Specjalizacja - Mediacje i negocjacje

Nazwa uczelni - Pracownia NDO Narzędzia dla Oświaty

Okres nauki - 2013-09-02 - 2014-04-30

Typ studiów - podyplomowe

Specjalizacja - Narzędzia Coachingowe dla Kadr Oświaty

Nazwa uczelni - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Okres nauki - 2013-03-01 - 2013-11-30

Typ studiów - podyplomowe

Specjalizacja - Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

Nazwa uczelni - Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”

Okres nauki - 2013-02-01 - 2013-10-31

Typ studiów - podyplomowe

Specjalizacja - Kompetentny trener

Nazwa uczelni - Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Okres nauki - 2012-10-01 - 2012-12-31

Typ studiów - podyplomowe

Specjalizacja - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji

Firma - Wecker Consulting

Stanowisko - właściciel

Okres zatrudnienia - 2014-04-22 - brak danych

Opis - MEDIACJE - COACHING - EDUKACJA

Firma - Powiatowe Centrum Edukacji w Nowym Sączu

Stanowisko - trener - ekspert

Okres zatrudnienia - 2014-03-03 - 2014-06-20

Opis - Warsztaty i wykłady dla kadry pedagogicznej ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z powiatu nowosądeckiego realizowane w ramach projektu „Powiatowe Centrum Edukacji”. Wybrana tematyka warsztatów: Coaching jako metoda wspomagająca pracę nauczycieli; Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej; Techniki relaksacyjne; Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych; Metody aktywizujące w praktyce szkolnej; Jak rozwiązywać konflikty w szkole?

Firma - B. A.T. N. A Firma Szkoleniowo-Usługowa

Stanowisko - doradca zawodowy

Okres zatrudnienia - 2014-02-03 - 2014-05-30

Opis - Cykl szkoleń z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego oraz 48-godzinne szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia z Małopolski.

Firma - Starostwo Powiatowe w Brzesku

Stanowisko - szkolny organizator rozwoju edukacji

Okres zatrudnienia - 2013-01-02 - 2014-08-31

Opis - Wykaz aktywnych form wsparcia w zakresie wprowadzania i wdrażania zmiany w obszarze doskonalenia pracy nauczycieli i szkoły: warsztaty eksperckie / 48 godz. warsztaty diagnostyczno-rozwojowe / 88 godz. spotkania grupowe / 26 godz. konsultacje indywidualne / 130 osób konsultacje grupowe / 18 godz. spotkania z radami pedagogicznymi / 66 godz.

Firma - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Stanowisko - wykładowca - nauczyciel akademicki

Okres zatrudnienia - 2006-10-02 - 2013-09-30

Opis - Wykaz prowadzonych kursów / ćwiczeń / warsztatów: Komunikacja społeczna/ 60 godz.; Emisja głosu / 144 godz.; Praktyczna stylistyka / 450 godz.; Technologia informacyjna / 315 godz.; Technologia informacyjna w pracy nauczyciela / 300 godz.; Komputerowe przygotowanie tekstu / 210 godz.; Programy komputerowe w pracy humanisty / 180 godz.; Kultura języka / 135 godz.; oraz Gramatyka opisowa; Leksykologia, leksykografia; Nauki pomocnicze filologii polskiej. Łącznie: 2 334 godz.