Radosław Bednarski

Brak logo Imię - Radosław
Nazwisko - Bednarski
E-mail - studwroc@gmail.com
Charakterystka - Trener z zakresu aspektów formalno-prawnych wolontariatu i współpracy z wolontariuszami, budowania projektów społecznych, dyskryminacji oraz zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych
Certyfikaty - brak danych
Cena treningu [za 1h] - od - zł

Kategorie szkoleń -
Umiejętności Osobiste

Języki - brak danych

Liczba godzin zrealizowanego treningu - 100-500

Liczba klientów - brak danych

Obszar działania - brak danych

Klienci - organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, wolontariusze

Nazwa uczelni - Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

Okres nauki - 2005-10-01 - 2008-06-30

Typ studiów - licencjackie

Specjalizacja - psychosocjologia

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Doradca/Opiekun grupy szkoleniowej w projekcie „Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych”

Okres zatrudnienia - 2014-01-01 - 2015-03-31

Opis - Świadczenie doradztwa w zakresie Modelu Współpracy Adm. Publ. i NGO, obsługa techniczna szkoleń oraz dbanie o prawidłowy przebieg szkoleń, uczestnictwo w procesie rekrutacji grupy, współpraca z kadra projektu w zakresie merytorycznej realizacji działań, Wsparcie koordynatora projektu w zakresie PEFS, Wsparcie zarządzania projektem, w szczególności w zakresie monitoringu projektu.

Firma - Dolnośląska Fundacja Przyjaciele

Stanowisko - Prezes Zarządu

Okres zatrudnienia - 2014-03-01 - brak danych

Opis - Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, realizacja celów statutowych, sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich zatrudnienia.

Firma - Fundacja Spełnienie

Stanowisko - Wychowawca wypoczynku

Okres zatrudnienia - 2015-07-15 - 2015-07-29

Opis - Opieka nad dziećmi w wieku 6-14 lat podczas letniego wypoczynku w Dźwirzynie, organizacja zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych. Organizacja i przeprowadzenie wycieczki do Kołobrzegu. Organizacja i prowadzenie warsztatów o tematyce Unii Europejskiej.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Archiwista

Okres zatrudnienia - 2014-01-01 - brak danych

Opis - Archiwizacja dokumentów, prowadzenie archiwum zakładowego, nadzór nas dokumentacją przechowywaną w archiwum zakładowym.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Redaktor serwisu regionalnego portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl: www.dolnoslaskie.ngo.pl

Okres zatrudnienia - 2012-01-01 - brak danych

Opis - Tworzenie i publikowanie autorskich tekstów o tematyce społecznej, bieżące zarządzanie treścią merytoryczną serwisu, redagowanie i publikowanie wiadomości, bieżące zarządzanie pracą redakcji regionalnej.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Koordynator ds. wolontariatu i stażu

Okres zatrudnienia - 2005-01-01 - brak danych

Opis - Opieka nad wolontariuszami i stażystami w organizacji, przygotowywanie wniosków o staż i ofert wolontariatu, rekrutacja stażystów i wolontariuszy, zarządzanie zespołem wolontariuszy i stażystów.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Specjalista ds. obsługi projektów

Okres zatrudnienia - 2005-01-01 - brak danych

Opis - Obsługa techniczna działań prowadzonych przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przygotowywanie techniczne szkoleń, spotkań, konferencji, prowadzenie dokumentacji organizacji, obsługa sekretariatu organizacji, prowadzenie bazy danych klientów RCWIP, administracja bazami danych organizacji.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Specjalista ds. informacji w Regionalnym Ośrodku EFS we Wrocławiu

Okres zatrudnienia - 2014-12-01 - 2014-12-31

Opis - Udzielanie informacji klientom Ośrodka na temat podstaw EFS, Udzielanie informacji o projektach zawartych w bazach projektów EFS, Udzielanie informacji w zakresie oferty ROEFS, Świadczenie usług informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo, Promowanie działań Ośrodka, Przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych takich jak informator, mailing, Dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych ośrodka – artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Specjalista ds. promocji Ekonomii Społecznej

Okres zatrudnienia - 2014-06-01 - 2014-09-30

Opis - Udzielanie informacji klientom OWES na temat podstaw ES, udzielanie informacji w zakresie oferty OWES, świadczenie usług informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo, promowanie działań OWES poprzez organizację spotkań lokalnych i opracowywanie informacji nt. działań OWES, materiałów promocyjnych, przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych takich jak informator, mailing, dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych OWES.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Opiekun grupy w projekcie „Senior – Lokomotywą Społeczności” edycja 3.

Okres zatrudnienia - 2014-04-01 - 2014-12-31

Opis - Wsparcie koordynatora, opieka i wsparcie uczestników projektu, udzielanie informacji dotyczącej projektu, wsparcie logistyczno-techniczne organizowanych warsztatów oraz wyjazdów. monitoring bieżący związany z realizacją projektu, udział w warsztatach oraz wyjazdach organizowanych w ramach projektu, przygotowanie sali do warsztatów.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Koordynator projektu „Dolnośląski Festiwal Wolontariatu 2014”

Okres zatrudnienia - 2014-03-01 - 2014-12-31

Opis - Organizacja konkursu „Dolnośląski Wolontariusz Roku 2014”, koordynacja działań Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, koordynacja „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2014”, zarządzanie finansami w projekcie, merytoryczny i finansowy monitoring realizacji projektu.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Koordynator projektu „Profesjonalni Obywatele – Wolontariusze”

Okres zatrudnienia - 2013-06-01 - 2013-12-31

Opis - Organizacja konkursu „Dolnośląski Wolontariusz Roku 2013”, koordynacja działań Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, koordynacja „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2013”, zarządzanie finansami w projekcie, merytoryczny i finansowy monitoring realizacji projektu.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Opiekun grupy w projekcie „Senior – Lokomotywą Społeczności”

Okres zatrudnienia - 2013-07-01 - 2013-12-31

Opis - Wsparcie koordynatora, opieka i wsparcie uczestników projektu, udzielanie informacji dotyczącej projektu, wsparcie logistyczno-techniczne organizowanych warsztatów oraz wyjazdów. monitoring bieżący związany z realizacją projektu, udział w warsztatach oraz wyjazdach organizowanych w ramach projektu, przygotowanie sali do warsztatów.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Koordynator serwisu www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl w projekcie „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębi

Okres zatrudnienia - 2013-02-01 - 2013-12-31

Opis - Monitoring podstron na portalu www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl, Aktualizacja informacji na portalu www.przedsiebiorczoscspoleczna.pl, Tworzenie i aktualizacja bazy podmiotów Ekonomii Społecznej, Pozycjonowanie i promocja portalu.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Doradca w projekcie „Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Okres zatrudnienia - 2013-01-01 - 2014-09-30

Opis - Prowadzenie doradztwa z zakresu prowadzenia działalności statutowej, w tym statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej przez podmioty ES – aspekty prawne/finansowe, zakładania spółdzielni socjalnych, tworzenia biznesplanów, określanie ścieżki edukacyjnej dla podmiotów korzystających z usług doradczych w ramach projektu.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Specjalista ds. informacji i promocji w Regionalnym Ośrodku EFS w Jeleniej Górze

Okres zatrudnienia - 2013-01-01 - 2013-01-01

Opis - Udzielanie informacji klientom Ośrodka na temat podstaw EFS, Udzielanie informacji o projektach zawartych w bazach projektów EFS, Udzielanie informacji w zakresie oferty ROEFS, Świadczenie usług informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo, Promowanie działań Ośrodka, Przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych takich jak informator, mailing, Dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych ośrodka – artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Koordynator projektu „Wolontariat łączy pokolenia”

Okres zatrudnienia - 2012-10-01 - 2012-12-31

Opis - Organizacja konkursu „Dolnośląski Wolontariusz Roku 2012”, koordynacja działań Partnerstwa na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu”, koordynacja „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2012”, zarządzanie finansami w projekcie, merytoryczny i finansowy monitoring realizacji projektu.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Zastępca koordynatora ds. wdrażania projektu i kontroli w projekcie „Nowoczesna Spółdzielnia Socjaln

Okres zatrudnienia - 2012-06-01 - 2013-11-30

Opis - Ewaluacja wewnętrzna działań, Dbanie o przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów, Kwalifikowanie wydatków do projektu, Terminowe przygotowywanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, w tym wymaganej sprawozdawczości, Prowadzenie i kontrola dokumentacji dotyczącej projektu, archiwizacja dokumentów.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Animator Klubu Młodzieżowego w projekcie „Centrum Aktywności Lokalnej”

Okres zatrudnienia - 2011-12-01 - 2012-12-31

Opis - Dbałość i opieka nad funkcjonowaniem Klubu Młodzieżowego, realizowanie spotkań edukacyjnych/warsztatowych dla młodzieży, organizowanie wyjść kulturalnych w plener, organizowanie spotkań zainteresowań, organizowanie zajęć czasu wolnego oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań w formie warsztatów, wspieranie młodzieży w rozwoju kompetencji liderskich, animacyjnych oraz w realizacji własnych inicjatyw poprzez konsultacje, doradztwo.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Asystent merytoryczny koordynatora w projekcie „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Okres zatrudnienia - 2012-09-01 - 2012-09-30

Opis - Wspieranie koordynatora projektu w zarządzaniu przedsięwzięciem, kształtowaniu oferty ośrodka, dostosowywaniu jej do potrzeb klientów oraz potrzeb w regionie, nadzorowaniu bieżących postępów w realizacji projektu, Wspieranie działań merytorycznych projektu, Stała współpraca z kadrą merytoryczną projektu, w szczególności z liderem procesu edukacyjnego, Sporządzanie pomocniczej dokumentacji projektowej, w tym wsparcie kierownika projektu w przygotowywaniu sprawozdań.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Doradca w projekcie „Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Okres zatrudnienia - 2012-01-01 - 2012-05-31

Opis - Prowadzenie doradztwa z zakresu prowadzenia działalności statutowej, w tym statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej przez podmioty ES – aspekty prawne/finansowe, zakładania spółdzielni socjalnych, tworzenia biznesplanów, określanie ścieżki edukacyjnej dla podmiotów korzystających z usług doradczych w ramach projektu.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Doradca w projekcie „Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Okres zatrudnienia - 2011-10-01 - 2012-09-30

Opis - Prowadzenie doradztwa z zakresu prowadzenia działalności statutowej, w tym statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej przez podmioty ES – aspekty prawne/finansowe, zakładania spółdzielni socjalnych, tworzenia biznesplanów, określanie ścieżki edukacyjnej dla podmiotów korzystających z usług doradczych w ramach projektu.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Specjalista ds. kampanii rekrutacyjno-promocyjnej w projekcie „Rozwój ekonomii społecznej w regionie

Okres zatrudnienia - 2011-09-01 - 2011-11-30

Opis - Realizacja Kampanii Rekrutacyjno-Promocyjnej Ekonomii Społecznej, w tym prowadzenie biura rekrutacji, udzielanie informacji nt. oferty projektu, wspieranie procesu zarządzania materiałami informacyjno-promocyjnymi, organizacja i obsługa organizowanych wydarzeń, wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami projektu, zbieranie, gromadzenie i uzupełnianie dokumentacji projektowej.

Firma - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozar

Stanowisko - Asystent administracyjno-finansowy w projekcie „Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Okres zatrudnienia - 2011-07-01 - 2011-09-30

Opis - Współpraca z koordynatorem w zakresie monitoringu finansów, przygotowywania sprawozdań finansowych, prowadzenia dokumentacji projektowej oraz bieżącej realizacji projektu.